Kolpingova rodina šíří dobrou myšlenku pomoci druhým

Myšlenky Adolpha Kolpinga, velkého sociálního reformátora, se kolem sebe snažíme šířit i ve Velké Bíteši. S blížící se návštěvou přátel z partnerské Kolpingovy rodiny ze Shrobenhausenu je na místě si připomenout, jaké je dnes poslání Kolpingova díla.

Katolický kněz Adolph Kolping založil v 19. století sdružení katolických tovaryšů, které se brzy rozšířilo nejenom v Německu, ale také v jiných zemích. Byla to doba rozpadu tradičních cechů, mnoho chudých tovaryšů nemělo naději se ve společnosti nějak uplatnit. Bylo to zároveň i období, kdy Karel Marx definoval zásady třídního boje. Nabízí se srovnání obou současníků – mladého katolického kněze a o málo staršího levicového radikála. Problém, před kterým oba stáli, navrhovali řešit každý jinak. Marx revolucí, Kolping akcentem na solidaritu a křesťanské hodnoty. Jak obě díla dopadla, víme z historie. Marxovo učení nalezlo široký ohlas a stalo se základem komunistického hnutí. Kolpingovo dílo se ve srovnání s komunistickým hnutím šířilo méně nápadně a pomaleji. I dnes jsou ve společnosti více známá Marxova hesla, než Kolpingovy výzvy. Kde kdo zná: „Proletáři všech zemí, spojte se“ ale málo kdo zná Kolpingovo: „Problémy doby vám ukáží, co máte dělat“.

Marxismu je třeba přiznat větší revoluční razanci i větší mezinárodní úspěch. Je však třeba se tázat, zda tento úspěch nebyl spojen také s větším utrpením mnoha lidí v mnoha zemích. Naproti tomu Kolpingovo dílo přineslo jen věci dobré, neboť neaspirovalo na to změnit svět, ale pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje, kdo se ocitl v nouzi, kdo si už nedokáže pomoci sám. Tyto jednoduché praktické zásady nalezly také svůj ohlas a Kolpingovo dílo se rozšířilo do mnoha zemí. Dnes má více než půl milionu členů na celém světě, z toho několik desítek ve Velké Bíteši.

Bítešská Kolpingova rodina je občanské sdružení a navazuje na dědictví Kolpingova díla. Každá doba přináší jiné problémy, na které je třeba vhodně reagovat. Potřebou současnosti je zejména starost o děti a mládež, naši budoucnost. Evropa vymírá a mladí lidé se mnohdy ocitají na okraji zájmu. Právě jim se ve Velké Bíteši snažíme věnovat.

Nelze se spokojit s tím, jak jsou rozdány politické karty ve společnosti, když je v našich silách rozdat karty jinak a začít hrát jinou hru. Obracíme se k lidem kolem nás a snažíme se jim porozumět a chápat jejich potřeby. A na základě tohoto pochopení jednat, a to jak ve městě, tak ve svém kraji a ve světě.

 

/ Tomáš Lajkep

Čestný předseda Kolpingovy rodiny Velká Bíteš