O nás

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši usiluje především o rozvoj regionálních aktivit práce s mládeží v křesťanském duchu a ve spolupráci s Centrálním svazem i jinými Kolpingovými rodinami. V rámci farnosti se podílíme na různých společných akcích pro mládež, pro rodiny s dětmi i pro seniory. Mezi naše činnosti patří zejména různé sportovní a kulturní akce, jako jsou například setkání u táboráku, sportovní klání, podpora kulturních vystoupení, chrámový zpěv, knihovnická činnost a podobně. Snažíme se také o různá divadelní představení a o rodinné rekreace se společenským a duchovním programem.

Naším heslem je známý výrok A. Kolpinga: Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat. Společným úsilím tedy napomáháme budovat občanskou a demokraticky smýšlející společnost na základě orientace na vzájemnou komunikaci, lidskou osobnost a kulturní pluralitu. Vědomě se snažíme o rozvoj takových životních stylů, pro něž není rozhodující účelová racionalita a společenský konzum, ani příklon k resignativním, kulturně pesimistickým postojům, ale naopak všestranný rozvoj komunikativní pospolitosti, na základě základních mravních imperativů, o nichž jsme přesvědčeni, že vyžadují náboženský základ.

Všechny naše aktivity jsou tedy neseny v duchu respektu k mnohostranným projevům životní a názorové orientace i k respektu k lidskému subjektu jako Božímu stvoření.

Naše Kolpingova rodina je součástí Kolpingova díla ČR. Máme partnerskou Kolpingovu rodinu z bavorského Schrobenhausenu.

Tomáš Lajkep

čestný předseda

Mezinárodní Kolpingovo dílo

Bylo založeno roku 1849 katolickým knězem Adolfem Kolpingem jako svaz pro svobodné tovaryše s cílem poskytovat jim pomoc při zvládání problémů, které se objevily po “vypuknutí” průmyslové revoluce. Dnes působí ve více než 50 zemích světa a pomáhá svým členům rozvíjet a využívat jejich nejrůznější schopnosti. Věnuje se řešení sociálních problémů, práci s dětmi a mládeží, podpoře rodin či kultuře; taky se zabývá problematikou lidských práv a podpory demokracie. Spolupracuje s významnými politickými institucemi – např. Evropským parlamentem, Spojenými národy nebo Radou Evropy. U Rady Evropy a u Hospodářské a sociální rady Spojených národů získalo Kolpingovo dílo konzultativní status.

Po pádu železné opony začalo Kolpingovo dílo aktivně působit v bývalých komunistických státech Východní Evropy, kde se snaží přispívat k výstavbě občanské společnosti. Působí i v různých městech České republiky a jeho čestným předsedou je Stanislav Juránek.

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši se zaměřuje např. na pořádání různých sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, její členové se aktivně podílejí na dění v bítešské farnosti a na kulturním a společenském životě ve městě. Budeme jen rádi, když budeme moci i nadále přispívat k rozvoji nejrůznějších prospěšných aktivit v našem městě.