Kolpingova rodina ve Velké Bíteši

Naše KR byla založena 30.5.1996 a zakládajících členů bylo jedenáct. Hned od počátku nám bylo jasné, že těžištěm našeho zájmu bude práce s dětmi a s mládeží, protože těmto aktivitám jsme se neorganizovaně věnovali už dříve a protože jsme cítili, že jich v našem městě není dostatek. Jelikož heslem našeho zakladatele A. Kolpinga bylo: “Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat,” snažili jsme se nabízet dětem různé zajímavé akce, aby tak mohly aktivně využívat svého volného času. V této oblasti jsme letos už potřetí zorganizovali kuličkiádu, cyklistické závody, a v neděli 4.6.2000 spolu s MŠ na Masarykově náměstí druhý pohádkový les, který měl letos i loni velký úspěch (loni 150 dětí a asi 150 dospělých, letos asi 200 dětí v doprovodu dospělých).

Dva roky za sebou jsme také pořádali školní turnaj ve vybíjené pro žáky od 2. do 8. tříd a zároveň turnaj ve fotbale pro chlapce z těchtýž tříd. Družstva jednotlivých tříd (podle věku) spolu soupeřila pět týdnů za sebou na hřišti u KD a u bytovek naproti dětské psych. léčebně. Považovali jsme to za dobrou příležitost pomoci dětem, aby spolu mohly trávit i volný čas mimo školní vyučování, a to zajímavým, smysluplným způsobem a zároveň za přítomnosti dospělých. Tato akce jistě přispěla k utužení kolektivů jednotlivých tříd. Sportovcům chodili fandit jejich spolužáci, ale i kamarádi z jiných tříd. Ve spolupráci se školou se pak konalo v rámci školního vyučování slavnostní finále, z něhož vyšli definitivní vítězové. Letos jsme tuto akci nepořádali, protože si ji chtěla zorganizovat sama škola. Pouze hlavní organizátor této akce, Víťa Kratochvíl z naší KR, pomáhal škole soutěž uskutečnit.

V rámci dětského dne jsme v některých letech pořádali soutěžní odpoledne pro děti. Toho posledního odpoledne v parku u sokolovny se v roce 1998 zúčastnilo asi 100 dětí. Protože pak začaly podobné akce dělat i jiné organizace, uspořádali jsme místo toho ve spolupráci s mateřskou školou na Masarykově náměstí pohádkový les (viz Zpravodaj města Velké Bíteše, červenec-srpen 1999).

Soutěžní odpoledne pořádáme několikrát za zimu v Kulturním domě, popř. na zimním stadionu. O tyto akce bývá mezi dětmi dosti zájem a město nám vychází vstříc bezplatným pronájmem KD či zaplacením nájemného na stadionu, popřípadě i příspěvkem na odměny pro děti. Asi dvakrát jsme uspořádali ve Valech soutěž na saních a bobech. Od roku 1999 pořádáme v kostele pro děti výtvarné soutěže (o Vánocích a o Velikonocích).

Další naší sférou zájmu jsou aktivity mládeže. Ty se zatím teprve rozbíhají a zapojeno je v nich vždy kolem 10 až 15 mládežníků, většinou středoškoláků. Loni v červenci se nám podařilo zajistit jim účast na desetidenním mezinárodním táboře v německém Uslaru, kde byli kromě nich i Němci, Poláci a Maďaři. Byli velmi nadšení a chtěli podnikat společné věci i nadále (viz Zpravodaj Města Velké Bíteše, listopad 1999). Od té doby jsme jim ještě zajistili brigádu v Praze (v azylovém domě pro matky v tísni), rekreačně-pracovní pobyt na Dobré Vodě na Šumavě a v Srní (nedaleko Dobré Vody), kde má Kolpingovo dílo ČR své objekty. Na společné víkendy se spolu vydali do Prahy a do Kunštátu. Někteří mládežníci rovněž vstoupili do naší Kolpingovy rodiny, jiní s námi spolupracují externě (nyní chystali program do pohádkového lesa), takže jsme rádi, že se zapojili.

Pro široký okruh mladých lidí jsme v únoru roku 2000 uspořádali v Kulturním domě diskotéku s Radkem Habáněm, moderátorem Radia Proglas, které se sice (kvůli nedostatečné propagaci – problémy s pronájmem KD a nejistota, kde se akce uskuteční) zúčastnilo poměrně málo lidí, ale byli velmi spokojení. Radek se mladým velmi zamlouval, tak jsme ho znovu pozvali na podzim.

Třetí oblastí, v níž působíme, je oblast rodiny. Každoročně pořádáme společnou dovolenou pro rodiny s dětmi, kterých se účastní 50-60 lidí. Prožijeme společně příjemný týden na některém pěkném místě (Fryšták, Želiv, Koclířov u Svitav, letos se chystáme na Pastvinskou přehradu u Letohradu). Tam máme možnost se věnovat svým dětem (to oceňují zejména tatínkové) a prožít hezké chvíle s přáteli. Děti už se mezi sebou znají, takže tam mají také své kamarády, s nimiž se mohou vydovádět. Zkrátka, všichni jsou spokojení. Během dovolené je vždycky zařazen i duchovní program.

Dále se účastníme různých (i zahraničních) seminářů o rodině, které pořádá Mezinárodní Kolpingovo dílo. Loni v listopadu jsme byli přizváni i na konferenci pořádanou Národním centrem pro rodinu, pod záštitou Senátu ČR. Prožili jsme dva dny v budovách tohoto našeho zákonodárného orgánu a měli jsme možnost poslechnout si řadu zajímavých přednášek našich, německých i rakouských odborníků na téma “Končí éra rodiny aneb Má rodina budoucnost?”. Také jsme tam diskutovali mezi sebou i s některými senátory, kteří se dostavili, o problémech dnešních rodin.

Čtvrtou oblastí našeho působení je náboženský život. Snažíme se společně hledat možnosti, jak lépe žít ve své rodině a v povolání. V kostele jsme také zřídili farní knihovnu, kde si mohou lidé půjčovat náboženskou literaturu. Naši členové už pět let zabezpečují zpěv při bohoslužbách i jiných příležitostech – k nácviku se scházíme každou neděli večer. Už jsme si zazpívali i jinde – dvakrát na soutěži Cantate Domino v Polné, kde jsme byli velmi dobře hodnoceni, a zcela nedávno i ve Křtinách, kam jsme byli pozváni, abychom zajistili program při diecézní pouti. Také pomáháme knězi ve farnosti při zabezpečování různých věcí.

Čtyři naše rodiny se rozhodly pro účast v projektu “Adopce na dálku”, který organizuje Arcidiecézní charita Praha a “adoptovaly si na dálku” čtyřletého Francise Anthona Fernandese z Indie, kterému přispívají na vzdělání, aby v budoucnosti mohl získat kvalifikaci a nemusel – jak je to mezi lidmi jeho společenské vrstvy běžné – celý život prožít v chudobě.

Pátou a poslední oblastí je pak kultura. U příležitosti diskotéky v únoru 2000 a potom ještě o měsíc později zahráli naši muži ve zdejším kulturním domě divadelní hru od Svěráka a Smoljaka ve stylu divadla Járy Cimrmana. Komedie se jmenovala Záskok, aneb o nešťastné premiéře hry Vlasta a hrálo v ní pět ochotníků z řad Kolpingu a Tomáš Kučera, který s námi úzce spolupracuje. (viz Zpravodaje duben 2000 a červen 2000) Doufáme, že se nějaké divadelní představení podaří nacvičit i během letošní zimy a že tak vznikne jakási kulturní tradice. Herci zatím mají do hraní chuť, tak uvidíme. Prozatím si svoje “herecké umění” oprášili alespoň na pohádkovém lese, kde dětem předvedli loupežníky z pohádky Lotrando a Zubejda.

Členové naší Kolpingovy rodiny jsou často a pravidelně v kontaktu. Setkáváme se při různých společných akcích, ale i při přípravě větších věcí. Naše KR má 18 členů starších 15 let a patří do ní i našich 15 dětí. Velkou část naší KR tvoří rodiny s malými dětmi. Při přípravě akcí nám pomáhají další ochotní spolupracovníci, především z farnosti. Jednou za rok (prosinec) se setkáváme na výroční členské schůzi, dále míváme 1x až 2x ročně setkání s generálním sekretářem KD ČR nebo s někým z centrálního svazu. Dva až tři zástupci se každoročně účastní setkání Kolpingových rodin ve Žďáře nad Sázavou a výroční členské schůze tamtéž.

Předsedou naší Kolpingovy rodiny je MUDr. Tomáš Lajkep, výbor má celkem 7 členů. Prozatímní adresa naší KR je Lánice 63, Velká Bíteš. S naší činností je možné se podrobněji seznámit v kronice, kterou vede naše členka Lucie Ventrubová.

Velká Bíteš dne 20. června 2000

Za KR Velká Bíteš Mgr. Eva Lajkepová