Velikonoce

 • Na Velikonoce budou zapojeni Ladislav Koubek, Jana Knoflíčková, Kateřina Ráboňová – sbor, Lukáš Kratochvíla, Ondřej Kašpar
 • Dohodnout rozpis na jednotlivé dny
 • Zpívané pašije vynecháme, na čtené pašije předem domluvit spolučtenáře

·       Žalmy

 • V liturgii bude prostor pro děti a mládež
 • Žalmy s doprovodem varhan i bez
 • Bohoslužba – něco do toho dáváme
 • Hlavně v neděli
 • Jeden zodpovědný – ostatní budou zpívat s ním
 • Oslovit rodiče
 • Oslovit Pavla Prchala, Lenku Zavadilovou
 • Debata o přesunutí sobotního zpívání a spolča, nácviky žalmů (pátek?)

·       Čtení

 • Připomenout zásady čtení pro lektory! – farář
 • Rozeslat email lektorům, ať přede mší zajdou do zákristie – dát o sobě vědět
 • Ať za sebe lektoři případně najdou náhradu!   

·      Aktivity pro děti

 • Květiny ke křížkům 

·      Farní odpoledne, Bíteš hledá borce

 • Datum

·       Ostatní 

 • Lidi by měli zavírat dveře, hlavně teď v zimě
 • Rodiče by měli umravňovat děti, které v kostele příliš ruší