Do pastorační rady jsem jmenoval 1.1.2017 tyto nové členy: Mgr. Lenku Zavadilovou, Mgr. Michaelu Hanzelkovou, Mgr. Ludmilu Fatěnovou, Ing. Martinu Vodičkovou, Ing. Jana Bryma, Mgr. Jiřího Kratochvílu, Bc. Veroniku Kroulíkovou, Kateřinu Ráboňovou, Petra Maška a Tomáše Buriana.
Pastorační radu farnosti jsem rozšířil o angažované farníky, na které se obracím s úkoly a oni je ochotně a svědomitě plní k oslavě Boží a k prospěchu farnosti.

Počtem tvoříme téměř víc jak veleradu, samozřejmě, že vztahem ke Kristu však nikoliv,:-) ale cílem a společnou modlitbou a prací budeme napomáhat oslavě Boží  a přátelským vztahům v rámci farnosti.

O. Bohumil