Zápis ze setkání Pastorační rady velkobítešské farnosti dne 20. 3. 2009

  

Přítomni:        Bohumil Poláček, Tomáš Kučera, Ladislav Chadim, Pavel Prchal

Omluveni:      Milan Macholán, Jan Kratochvíla, Ladislav Koubek, Miloš Jůza

  1. Čarodějnice na farní zahradě se uskuteční tradičně 30.4. (čtvrtek). Hrát bude (taky tradičně) skupina Bridge. Je třeba oslovit tři vhodné „dobrovolníky" na obsluhu občerstvení (kandidáti: Leoš Muzikář st. i ml., Pavel Mašek, Milan Smejkal). Zajistit ve spolupráci s Lenkou Rousovou program pro děti (např. rytíři jako loni, hry a soutěže o drobné ceny atd.)
  2. Slavnost prvního svatého přijímání letos bude 31. 5. Přistoupit má 17 dětí.
  3. Farní odpoledne se uskuteční v neděli 7.6. ve 14 hodin  na farní zahradě. K účasti bude osloven Martin Vařeka.
  4. Táborák na závěr školního roku pro prvokomunikanty a všechny děti bude v pátek 26.6. na farní zahradě.
  5. První promítání filmu pro děti s rodiči předběžně plánujeme na 25.7. Místo promítání uvažujeme kromě farní zahrady např. do Lidové školy umění (alternativa pro nepříznivé počasí). Uvažujeme i o termínu v květnu s tím, že tuto akci lze řešit operativně. Návrhy filmů:  Adéla ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech, Sůl nad zlato.
  6. Byl osloven RNDr. Jiří Grygar pro přednášku o astronomii. Předběžně by se tato přednáška mohla uskutečnit v srpnu.