Přítomni: Tomáš Kučera, Ladislav Koubek, Ladislav Chadim, Miloš Jůza, Bohumil Poláček, Pavel Prchal

Omluven: Milan Macholán, Jan Kratochvíla

 

  • 1. Zájezd na betlémy se neuskutečnil. Příště je třeba plánovat víc dopředu a oslovit všechny skupiny zfarnosti, což tentokrát nebylo.
  • 2. Ve farnosti jsou dotazy na ministrování malých ministrantů. Možno je ministrovat již od 4 let.
  • 3. Farní akce:
  • a. Jiří Grygar byl osloven, stejně jako Ondráš (Milan Macholán). Promítání filmů na farní zahradě bude od května. Do příště každý zapřemýšlí, jaký film. Diskotéka pro mládež organizovaná starším spolčem (J. Kratochvíla - Kolpingova rodina).
  • b. Tříkrálová sbírka 2009 byla rekordní. Ve farnosti se vybralo celkem 136000 Kč (rozpis je na www). Farní rada děkuje všem koledníkům i dobrodincům.
  • c. Farní finance: Starosta města slíbil 81500 Kč na projektovou dokumentaci na generální opravu střechy. Oprava bude stát 2-3 miliony Kč. Příští týden bude jasné, zda dostaneme 90 pct. dotaci zMin. kultury. Otec Bohumil seznámil radu spřípravou prací na prostranství před farou (budou realizovány na jaře). Taras bude dělat Zdeněk Crha.
  • d. Nabídka akcí Moravsko-slezské křesťanské akademie: Iva Chatrná - Kongo. Povídání o pomoci dětem ulice vAfrice. Petr Krchňavý - Čína - promítání diapozitivů zcest po Číně. Možnost: Tomáš Lajkep. Budou uspořádány cca. 2 akce na příští pololetí.
  • e. Farní ples - příští setkání vneděli v17.00.
  • f. Příští setkání rady bude 20. března 2009 v 19.00.

 

Zapsal: L. Koubek