1. Program akcí na první polovinu roku 2004:

22. února v 17.00 – koncert v kostele: Mgr. Martin Jakubíček - Hudba tří epoch. Výtěžek půjde na varhany.

7. března v 15:30- Farní odpoledne pro děti a jejich rodiče v Kulturním domě

Program:     Vystoupení dětí

katecheze P. Bohumila

                             Vystoupení soutěžních tanečníků

                             Písně pro děti

                             Vědomostní soutěž

                             A možná přijde i velkobítešská schola

 

14. března v 18.00 -  koncert v kostele - ing. arch. Michaela Záhorská – Židovské písně

27. března - divadlo v Kulturním domě - Carlo Goldoni  - Sluha dvou pánů

4. dubna – prodej náboženské literatury po obou mších sv.

11. dubna (Boží hod velikonoční) – prohlídka věží kostela a zvonů pro veřejnost. Časy prohlídek: 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40

13. dubna – 18.00 - pouť Nový Jeruzalém v kostele ve Velké Bíteši, hlavní kazatel P. Marcel Javora

25. dubna – v podvečer - Koncert velkobítešské scholy

začátek nebo polovina května - 1. sv. přijímání

22.-23. května – pouť národů do Mariazell – pojede autobus z Velké Bíteše

10. června – průvod Božího Těla

20. června - pouť sv. Jana Křtitele, hlavní kazatel P. Marcel Javora, odpoledne koncert 

28. června - zakončení školního roku pro školáky, mše sv. v 18.00, po ní táborák a hry na farní zahradě

25. července – pouť k Jakoubkovi – mše sv. v 17.00, odchod poutníků od kostela v Bíteši v 15:30

 

2. Farní tábor – 6. – 17. července. Děti budou rozděleny na dvě skupiny: 3.- 4. třída a 5.-8. třída, takže budou tábory dva. Místo konání a další podrobnosti budou oznámeny v průběhu února.

 

3. Od posledního týdne v květnu do poloviny června bude provedena výmalba vnitřku kostela.