Přítomni: P. Bohumil Poláček, Milan Mičánek, Miloš Jůza, Jitka Malcová, Ondřej Hlavínek,  Mgr. Ladislav Koubek, Veronika Božková, Eva Nováčková, Růžena Hudečková, Josef Chadim, Ladislav Chadim, Pavel Prchal

 

 1. Po přivítání a úvodní modlitbě se otec Bohumil ohlédl za poslední farní radou a tím, co na ní bylo dohodnuto.

·   Farní pouť do Říma v roce 2007 není možná, ubytovací kapacity jsou plné. Bylo dohodnuto pouť přeložit na rok 2008 ve spolupráci s farností Deblín; noclehy budou: v Alpách (středisko Velehrad – spravuje olomoucký seminář) a v Římě (také středisko Velehrad, spravované českými salesiány). Termín zjistí a zajistí otec Bohumil.

·   Farní odpoledne se uskuteční 11.3.2007 ve 14.30  (KD je zajištěn).

·   Pouť na sv. Hostýn bude 21.4.

·   Nové lavičky na kůru jsou ve výrobě a budou instalovány v dohledné době.

·   Časopis pro mládež IN byl zakoupen v počtu 10 ks a je distribuován.

·   Společenství pro mládež budou bývat následovně: 1* za měsíc všechna mládež, 1* za měsíc středoškolská mládež + 9. třída; středoškoláky povede Jana Rousová a Veronika Božková

·   Pokud jde o koncerty v kostele, po konzultaci s BHP bude zvolena nižší periodicita – 1* za 2 měsíce. Město nám na koncerty zatím nepřispěje; L. Koubek sepsal grant na kraj Vysočina, který bude odeslán 8.1.2007. Kraj přispěje 30 procent nákladů. Farní rada souhlasila se složení: 2* varhanní koncert, 1* sbor z Biberachu, Spojené scholy Žďár, Sbor církevní střední ped. Školy z Brna a Spojené farnosti ze Zbraslavi.

 1. Otec Bohumil navrhl uspořádat ve farnosti setkání se zajímavými osobnostmi. Setkání s misionářkou sestrou Veronikou (V Africe pracovala s HIV a AIDS nemocnými a v Indii s malomocnými) bude 18.února v 15.00 na faře.
  P
  aní Anna Kopáčková (absolventka teologie) slouží bohoslužby slova v Domově důchodců a o světových náboženstvích bude vyprávět dne 2. března v 19.00 na faře.
 2. Každý druhý pátek v měsíci bude na faře modlitební společenství otevřené všem generacím. Začátek po mši sv., povede otec Bohumil.
 3. Paní Hudečková seznámila přítomné s organizací Tříkrálové sbírky. Ve farnosti budeme mít 15 skupin koledníků, a měli bychom tak obsáhnout všechny domácnosti. Děkujeme všem, kteří přispějí potřebným a vyjádří tak svou solidaritu. Pro příští rok máme k dispozici počty domácností v jednotlivých bítešských ulicích, čemuž mohou být poměrně přesně přizpůsobeny počty informačních materiálů a poděkování pro jednotlivé skupiny.
 4. Všichni přítomní se dohodli na rozdělení úkolů týkajících se pořádání Farního plesu 3. února. Po loňských velmi pozitivních ohlasech očekáváme vyšší návštěvnost, čemuž bude organizace přizpůsobena. Prodej lístků bude na Infocentru,předtančení mládež z Újezdu, hraje F-box, koordinátor plesu bude L.Koubek, moderátorka M. Doubková, občerstvení a nápoje zajistí J. Chadim, tombolu zaštítí paní Hudečková (ceny se mohou nosit do obchodu s obuví na náměstí), stejně jako jednohubky. Klíče vyzvedne J. Chadim, zajištění dolního šenku, prodeje losů, vstupného – lidi sežene O. Hlavínek, šatny, servis muzikantům – lidi zajistí L.Koubek, horní šenk – lidi osloví p. Hudečková. Přesné vymezení úkolů a pokyny k organizaci obdrží všichni pomocníci.
 5. Bude podána žádost radě města o odpuštění pronájmu KD za ples. Tato částka bude použita na zmíněné pořádání koncertů.
 6. Farníci budou formou ankety osloveni, které aspekty dění ve farnosti by posílili, kde by snad ubrali a jak by byli ochotni se sami zapojit. Cílem je zapojit lidi, které dosud nikdo neoslovil, ale kteří se rádi zapojí do práce pro druhé.
 7. Příští setkání pastorační rady bude 26. ledna ve 20.00 na faře.

Zapsal: L.Koubek