Zápis ze setkání Pastorační rady Velkobítešské farnosti 28. 11. 2008

 


 

Přítomni: Tomáš Kučera, Ladislav Koubek, Ladislav Chadim, Milan Macholán, Jan Kratochvíla, Miloš Jůza, Bohumil Poláček

Omluven: Pavel Prchal

 

 1. Otec Bohumil přečetl stanovy Pastorační rady.

 2. Plán akcí Adventu a Vánoc (viz samostatný dokument). Vše je již připraveno a domluveno.

 3. Mše sv. za První brněnskou strojírnu se uskuteční 4. ledna v 9.30. Bude hrát skupina Bridge.

 4. Dá se konstatovat pokles počtu dětí, které jdou ke sv. přijímání a párů ke svatbě. Otázka: Jak oslovit „matrikové“ křesťany?

  1. Co již je uskutečňováno: Společenství pro dospívající. Výuka náboženství. Žehnání motorek.

  2. Co je možno udělat: Výlety během roku – 29. prosince se např. uskuteční zájezd na Betlémy do Třebíče (Kolpingova rodina). Možný další farní výlet – spojit s návštěvou pohraničí.

  3. Otázka: zavést ministrování dívek? Další možnost - ministrování malých kluků s táty. Bude zváženo, zatím se nerozhodlo.

  4. Přitáhnout lidi do kostela, ale i na farní akce: Mše sv. na farní zahradě pod širým nebem. Táborák a vyprávění - Jiří Grygar (srpen - termín zjistí L.Koubek). Večer na farní zahradě Ondráš (Konec května, červen zaj. M. Macholán). Promítání filmů (T. Kučera). Diskotéka pro mládež organizovaná starším spolčem (J. Kratochvíla – Kolpingova rodina).

  5. Tříkrálová sbírka 2009: Zastřeší ji paní Hudečková. Prosíme o zapojení co nejvíce dobrovolníků.

  6. Finance: Město zaplatilo 36 833 Kč za opravu podlahy ve věži. Dále nám pan starosta slíbil 80 000 Kč – projektovou dokumentaci na generální opravu střechy, kde je 90 pct. dotace Ministerstva kultury. Částku je třeba zaplatit do konce března firmě Pyrus.

  7. Práce na jaře: ohradní zídka, vratové pilíře, vjezdová vrata, sokl oplocení a opocení u fary. Částka bude do 300 000 Kč. Musí být dokončeno do konce října 2009.

  8. Nabídka akcí Moravsko-slezské křesťanské akademie: Iva Chatrná – Kongo. Povídání o pomoci dětem ulice v Africe. Petr Krchňavý – Čína – promítání diapozitivů z cest po Číně. Možnost: Tomáš Lajkep. Budou uspořádány cca. 2 akce na příští pololetí.

  9. Příští setkání rady bude 16. ledna 2009 ve 20.00.

 

Zapsal: L. Koubek