Ondřeji, posílám Ti zápis z pastorační rady 20.1.2022, s kterým se ztotožňuji.

 

Z PASTORAČNÍ RADY 20.1.2022 

Přítomní: P. Bohumil Poláček, Ema Burdová,Tomáš Burian, Ludmila Fatěnová, Filip Fousek, Tomáš Kučera, Petr Mašek, Pavel Prchal. 1. Informace od P. Bohumila – do farnosti přibyl nový možný varhaník Jakub Dračka, momentálně dodělává novostavbu na Babinci a mají 3. malé holčičky, takže nemá možnost trénovat na varhany, třeba budou  okolnosti  časem příznivější.

 Do hraní na varhany se už také zapojil Aleš Toman. Protože farnost Velká Bíteš získala v paní Knoflíčkové velkou oporu ve hře na varhany, rádi bychom si ji užili také při nedělních bohoslužbách. Při organizaci pohřbů  chtějí všichni pozůstalí Janu Knoflíčkovou. 

Proto navrhujeme, aby se varhaníci v neděli při bohoslužbě střídali. Při ranní mši sv. se bude střídat Ondřej Kašpar a Jana Knoflíčková. K tomuto kroku nás vede nejen výtečná hra paní Knoflíčkové, se kterou lidé v kostele rádi zpívají.  Ale také nespokojenost velké části farníků, když se při ranní bohoslužbě nemohou připojit svým zpěvem, protože se buď nehrají známé písně nebo se hrají neznámým způsobem. Také je nevyhovující, když se hraje jiné ordinárium, než je přípustné. Ordinária, které se mohou při bohoslužbě hrát  jsou od Břízy, Olejníka, Pololáníka, Ebena, není  možné používat  ordinárium Láníka aj. Také se žalmy Pololáníka má farnost problémy a ke zpěvu se nepřidává. Jedním z důvodu je také fakt, že ne vždy je předzpěv opakovatelný. Při ranní bohoslužbě,  k režimu střídání dojde  od neděle 6.února 2022. Při druhé mši sv. se to vytříbí během 1. Pol. R. 2022. Navrhujeme, že v liché týdny bude hrát Ondřej Kašpar, v sudé týdny bude hrát Jana Knoflíčková. Protože Jana Knoflíčková má nejvyšší varhanní vzdělání, bude rozhodovat o tom, kdo bude hrát o slavnostech a svátcích. 

Co se týká střídání varhaníků - je to obvyklá praxe téměř ve všech brněnských kostelích a v celé řadě farností  nejen v naší diecézi.

Ondro, přeji Ti pevné zdraví a radost ze služby pro druhé. Je to jediný způsob jak s dary, které jsme dostali oslavovat Boha a prohlubovat jednotu s farností.

Bohumil Poláček

24.1.2022