Rok 2020

Ne

Slavnost Všech svatých

  8:00

9:30

Za Marii Jochovu a přízeň

Za živé a zemřelé farníky

Po

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

18:00

 

 

Za Jiříka, rodinu Klementovu a Bajerovu, duše v očistci a Boží ochranu

 

Út

 

8.00

na dobrý úmysl

St

Sv. Karla Boromejského

18:00

Za Karolínu Zahálkovu,  živou a zemřelou rodinu

Čt

 

8:00

Za rodiče Bartoškovy, Buchalovy a tetu Růženu

 

18:00

1. Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

2. Za živé a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Burianovu, Štefkovu a duše v očistci

So

 

7:30

Na poděkování

Ne

32. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodinu Chadimovu a Pokorných

1. Za živé a zemřelé farníky

2. Za Čestmíra Ventrubu

·        Půl hodiny před každou mší svatou a hodinu po ní bude možnost jít ke svátost smíření. Po bohoslužbě bude také 1 hodinu adorace.

·        Plnomocné odpustky je možno získat po celý listopad za dodržení obvyklých zásad: svátost smíření, svátost oltářní, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

·        Je možné zadat si termín mše svaté na dalšího půl roku. Buď telefonicky nebo emailem, osobně písemně nebo poštou.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

30. neděle v mezidobí

Výročí posvěcení kostela

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

 

8:00

na dobrý úmysl

Út

 

8:00

za Boží pomoc a požehnání

St

Sv. Šimona a Judy

 

8:00

 

Poděkování za dar života a Boží požehnání

Čt

Bl. Marie Restituty Kafkové

8:00

za Bohuslava Kociána, jeho bratra, rodiče Kociánovy a  Loukotovy a Zdenku Blahovu

 

18:00

Ke cti a chvále sv. Judy Tadeáše, sv. Zdislavy a sv. Anežky České

So

 

7:30

volný úmysl

Ne

Slavnost Všech svatých

  8:00

9:30

Za Marii Jochovu a přízeň

Za živé a zemřelé farníky

  • Bohoslužby jsou bez účasti lidu. Na pohřby a svatby 10. lidí.
  • Je také možnost slavit domácí bohoslužbu. Více povzbudivých textů také na pastorace.cz
  • Zpovídám denně 1/2 hod před bohoslužbou a hodinu po bohoslužbě a zároveň hod. po bohoslužbě je adorace. 
  • Děkuji všem spolupracovníkům.