Rok 2020

Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

a rodiče Jízdných a Mičánkovy, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Po

 

  8:00

za rodiče Pískovy

Út

Sv. Alžběty Uherské

 8:00

na poděkování za uzdravení a prosba o dar zdraví

St

 

18:00

za rodiče Nováčkovi, Vyskočilovi a živou rodinu

Čt

 

8:00

volný úmysl

 

18:00

za Jaroslava Melichara, syna Jaroslava a rodinu Melicharovu

So

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

7:30

na dobrý úmysl

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za živou a zemřelou rodinu Maškovu, Tučkovu, Plockovu a Svobodovu

· Před každou mší svatou je půl hod. svátost smíření a po bohoslužbě 1. hod. a zároveň je při ní adorace.

  • V pondělí v 11.00 je pohřeb Heleny Dvořákové z Velké Bíteše.
  • Plnomocné odpustky je možno získat po celý listopad za dodržení obvyklých zásad: svátost smíření, svátost oltářní, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Ti, kteří nemohou kvůli nemoci, tak vzbudí úmysl, jak to bude možné, tak to splní.
  • Bohoslužby jsou bez účasti lidu až do odvolání.

·  Je možné zadat si termín mše svaté na dalšího půl roku.

· Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

32. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za rodinu Chadimovu a Pokorných

1. za živé a zemřelé farníky

2. za Čestmíra Ventrubu

Po

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

  8:00

za rodinu Jůzovu, Hortovu, Kotlánovu a Kavalcovu

Út

Sv. Lva Velikého

  7:30

na dobrý úmysl

St

Sv. Martina

18:00

za Alenu Macounovu

Čt

Sv. Josafata

8:00

za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Sv. Anežky České

18:00

za rodiče Machátovy a celou živou a zemřelou rodinu

So

 

7:30

za zemřelého Ludvíka Zavřela a jeho celou živou i zemřelou rodinu

Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za rodiče Jízdných a Mičánkovy, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

· Před každou mší svatou je půl hod. svátost smíření a po bohoslužbě

1. hod. a zároveň je při ní adorace, kromě úterý, to bude jen mše svatá.

· Ve středu je pohřeb Marie Morávkové z Velké Bíteše na hřbitově v rodinném kruhu v 10.00 hodin.

· Plnomocné odpustky je možno získat po celý listopad za dodržení obvyklých zásad: svátost smíření, svátost oltářní, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

· Je možné zadat si termín mše svaté na dalšího půl roku. Buď telef. nebo emailem nebo osobně.

· Děkuji všem spolupracovníkům.