Rok 2020

Ne

2. neděle po Narození Páně  

  8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Brymovu a Zavadilovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Zjevení Páně

  8:00

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Straníkovu a Makovu

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za rodinu Burdovu, Čermákovu a Beránkovu

Čt

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Hladíkovu a Matouškovu

 

 18.00

Za rodinu Markovu, Hanákovu a Neklapilovu a duše v očistci

So

 

7:30

 

Ne

Svátek Křtu Páně

8:00

9:30

Za Bohuslava Veissmana, rodinu Sedlákových a Studených a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

·        Děkuji všem spolupracovníkům.