Rok 2020

Ne

1. neděle adventní

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za Boží požehnání a duše v očistci

Po

Sv. Ondřeje

  8:00

volný úmysl

Út

Sv. Edmunda Kapiána

 

 

St

 

18:00

za Naďu Antlovou a rodiče Doležalovy a Borovičkovy

Čt

Sv. Františka Xaverského

8:00

Za Růženu Lysou a manžela

 

18:00

Za rodiče Lacinovy, celou zemřelou rodinu, rodiče Mičánkovy a zemřelou rodinu

So

 

7:30

za Marii Nedomovou a rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

2. neděle adventní

  8:00

9:30

Za Čestmíra Saláta a přízeň

Za živé a zemřelé farníky

·       Před každou mší svatou je půl hod. svátost smíření a po bohoslužbě

1 hod. a 1 hod. je adorace.

  • Plnomocné odpustky je možno získat naposled dnes a zítra, za dodržení obvyklých podmínek: svátost smíření, svátost oltářní, návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu. Ti, kteří nemohou kvůli nemoci, vzbudí úmysl, a jak to bude možné, podmínky splní.
  • Na bohoslužbě může být 20. věřících do další změny.
  • Máme zrestaurovanou sochu Panny Marie. Je použito pravé zlato, proto je třeba při úklidu sochu jen oprašovat. Jinak by se zlato sedřelo. Socha byla uhrazena ze sponzorského daru. Děkujeme.
  • Dnes je žehnání adventních věnců, zde i v rodinách.

·       Je možné domluvit si termín mše svaté na dalšího půl roku, také návštěvu nemocných.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za živou a zemřelou rodinu Maškovu, Tučkovu, Plockovu a Svobodovu

Po

Sv. Klementa I.

8:00

za živou a zemřelou rodinu Knotkovu, Kratochvílovu a Domanských

Út

Sv. Ondřeje Düng Laca

8:00

na dobrý úmysl

St

 

18:00

na úmysl dárce

Čt

 

8:00

za Blaženu Horkou, manžela a rodinu Pelánkovu

 

18:00

za Františka Jaroše a rodinu Jarošovu, za živé a zemřelé rodiny Jarošovy

So

 

7:30

za rodinu Malých

Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za Boží požehnání a duše v očistci

·  Před každou mší svatou je půl hod. svátost smíření a po bohoslužbě 1. hod. a zároveň je při ní adorace.

  • Plnomocné odpustky je možno získat po celý listopad za dodržení obvyklých zásad: svátost smíření, svátost oltářní, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Ti, kteří nemohou kvůli nemoci, tak vzbudí úmysl, jak to bude možné, tak to splní. Nemít zalíbení ani v lehkém hříchu.
  • Bohoslužby jsou s účastí 20 účastníků až do odvolání.
  • Za týden je žehnání adventních věnců po obou bohoslužbách.

·  Je možné zadat si termín mše svaté na dalšího půl roku.

·  Děkuji všem spolupracovníkům.