Rok 2020

Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

 9.30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu, Najmrovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jana od Kříže

8:00

14.00

Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Pohřeb Drahoslavy Burešové ze Stanoviště

Út

 

8.00

na dobrý úmysl

St

 

8:00

Za rodinu Matušínovu, Hlavínkovu a Čejkovu

Čt

 

8:00

14.00

Volný úmysl

Pohřeb Ing. Vladimíra Horkého z Březského

 

8:00

Za Jiříka, rodinu Klementovu a Bahenských a Boží ochranu

So

 

7:30

1. na Marii Špatkovu, manžela a přízeń

2. za MUDr. Mirku Haukovu

Ne

4. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

·       Zveme Vás na koncert skupiny Listověj, který se uskuteční zde v kostele ve čtvrtek 17.12. v 18.00

·       Zveme Vás na zpovědní den farnosti bude letos 19.12.2020 od 17.00 do 20.00

·       Na sv. Štěpána zahrají při obou bohoslužbách Bohumilové.

·       Zveme Vás na vánoční koncert Pavla Helána na sv. Štěpána, který se zde uskuteční v 17.00 hod. Účast bude podle aktuální situace, ostatní mohou sledovat v přímém přenosu.

·       Příležitost ke svátosti smíření je po bohoslužbě 1. hod. a 1.hod. je adorace.

·       Na bohoslužbě může být 30 účastníků nebo 1/3 kapacity pro sedíc. U nás je to 75; jedna třetina z 225 míst k sezení.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

2. neděle adventní

  8:00

9:30

Za Čestmíra Saláta a přízeň

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Ambrože

  8:00

Volný termín

Út

Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 8:00

Volný termín

St

 

18:00

Za rodiče Hejtmánkovy a zemřelou rodinu

Čt

 

8:00

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy, za živou rodinu a duše v očistci

 

17:00

18:00

Svátost smíření, zpovídá Otec Josef Požár

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

7:30

Volný termín

Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu, Najmrovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

  • Zveme Vás na koncert skupiny Listověj, který se uskuteční zde v kostele ve čtvrtek 17.12. v 18:00
  • Zpovědní den bude letos 19. 12. 2020 od 17:00 do 20:00
  • Zveme Vás na vánoční koncert Pavla Helána na Boží Hod vánoční v 17:00, který se uskuteční zde v kostele. Účast, podle aktuální situace, ostatní mohou sledovat v přímém přenosu.
  • Před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření a po bohoslužbě 1 hodinu při které probíhá adorace.
  • Do pokladničky na Marys Meals v kostele se vybralo za říjen a listopad 1470,- Kč, odesláno bylo 1500,-.
    Od minulého prosince se vybralo celkem 11 000,- Kč.
  • Na bohoslužbě může být 30 účastníků nebo 1/3 kapacity pro sedících. U nás je to 75 jedna třetina z 225 míst k sezení.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.