Rok 2020

Ne

23. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, rodiče Lacinovy, syna a vnuka a za celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

11:00

za rodinu  Malcovu a Hlaváčovu

pohřeb Ludmily Svobodové z Bezděkova

Út

Svátek Narození Panny Marie

 

 

St

 

18:00

Za Emilii Pelikánovu z Přibyslavic

Čt

 

8:00

Za zemřelého manžela Zdeňka a za živou a zemřelou rodinu Šabackých

 

18:00

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

So

 

7:30

14.00

na dobrý úmysl a za rodinu Hermanovu

křestní bohoslužba

Ne

24. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Josefa Macha, manželku a celou živou a zemřelou rodinu

·        Otec Josef Požár přijede až 3. pátek 18.9.2020 v 17.00 slavit svátost smíření.

·        Kdo hodlá uzavřít manželství v příštím roce, přijďte se domluvit během října na faru na způsob přípravy.

·        Náboženství se vyučuje od 14.9.2020 rozvrh a učebny jsou vyvěšeny pod věží.

·        Křesťanská výchova na gymnáziu ve Velkém Meziříčí bude 16.9.2020 další hodina proběhne 7.10. od 7.05 do 7:50 a potom každou středu.

·        Další možnost bude zde na faře od prosince po svátosti biřmování, kt. bude v našem kostele 17.10. 2020 v 10. hod.

·        Katecheze Dobrého Pastýře se uskuteční na faře v Troubsku, podrobnosti na vývěsce pod věží.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

22. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

na poděkování za přijaté dary

za Tomáše Lajkepa, jeho sestru Janu a rodiče

Po

 

  8:00

na dobrý úmysl

Út

 

 8:00

na dobrý úmysl

St

 

18:00

za Boží požehnání a poděkování za celou rodinu a duše v očistci

Čt

Sv. Řehoře Velikého

  8:00

  9:45

za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

mše svatá v domově důchodců na dobrý úmysl

 

18:00

za manžela a za živou a zemřelou rodinu Klímovu a Havránkovu

So

 

7:30

11:00

13:30

15:00

na dobrý úmysl

za novomanžele

křestní bohoslužba

pohřeb Františka Nováka z Velké Bíteše

Ne

23. neděle v mezidobí

8:00

9:30

za rodiče Mičánkovy, dva syny, rodiče Lacinovy, syna a vnuka a za celou rodinu

za živé a zemřelé farníky

·        5.září zde přijmou svátost manželství Martin Kříž z Krahulova u Okřížek a Anna Tomanová z Nových Sadů.

·        Kdo hodlá uzavřít manželství v příštím roce, přijďte se domluvit během října na faru na způsob přípravy.

·        Křesťanská výchova na gymnáziu ve Velkém Meziříčí bude 16.9.2020 další hodina proběhne 7.10. od 7.05 do 7:50 a potom každou středu.

·        Další možnost bude zde na faře od prosince po svátosti biřmování, kt. bude v našem kostele 17.10. 2020 v 10. hod.

·        Lurdská socha Panny Marie z kostela byla včera odvezena na restaurování, zpět bude umístěna v prosinci letošního roku.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.