Rok 2020

Ne

25. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu a duše v očistci

Po

Sv. Matouše

  8:00

18:00

volný úmysl

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Pia z Pietrelciny

18:00

na dobrý úmysl

Čt

 

8:00

za Václava Svobody a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

za Helenu Hruškovou

 

18:00

za maminku, živou a zemřelou rodinu Žákovu a Klimešovu

So

 

7:30

11.00

12.00

za Milana Pelíška a živou a zemřelou rodinu

svatba Ondřeje Ataska a Heleny Vostálové

svatba Petra Štourače a Evy Nováčkové

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za Bohumila a Blaženu Horkých a rodinu Pelánkovu

za živé a zemřelé farníky

·        Srdečně vás zveme na varhanní koncert „Od baroka do romantismu“. Vzácnou příležitost slyšet naše varhany v tom nejlepším zvuku budeme mít ve čtvrtek 24. září v 19 hodin. Za královský nástroj usedne uznávaný polský varhaník Marek Stefański. Vstupné je dobrovolné.

·        Kdo hodlá uzavřít manželství v příštím roce, přijďte se domluvit během října na faru na způsob přípravy.

·        Křesťanská výchova na gymnáziu ve Velkém Meziříčí bude 16.9.2020 další hodina proběhne 7.10. od 7.05 do 7:50 a potom každou středu.

·        Další možnost bude pro studenty zde na faře od prosince po svátosti biřmování, kt. bude v našem kostele 17.10. 2020 v 10. hod.

·        Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční v sobotu 19.9.2020 na Hostýně.Víc informací na vývěsce pod věží.

 

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

24. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za Josefa Macha, manželku a celou živou a zemřelou rodinu a na poděkování za letošní úrodu

Po

Svátek Povýšení sv. kříže

19:00

 

Košíkov na dobrý úmysl

Út

Panny Marie Bolestné

 

 

St

Sv. Ludmily

18:00

na Návrší u kaple PM za manžela Karla, švagra Josefa, bratra Františka a za rodinu Sedlákovu a Cahovu a za rodinu Petrofovu a přízeň

Čt

 

8:00

volný úmysl

 

17.00

18:00

svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár

s prosbou o Boží požehnání a pomoc

So

 

7:30

za Ladislava Nedomy a rodiče Nedomovi a Dufkovi

Ne

25. neděle v mezidobí

8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu a duše v očistci

·        Srdečně Vás zveme na malou pouť ke kapli Panny Marie na Návrší ve středu v 18.00 hod.

·        Kdo hodlá uzavřít manželství v příštím roce, přijďte se domluvit během října na faru na způsob přípravy.

·        Náboženství se vyučuje od 14.9.2020 rozvrh a učebny jsou vyvěšeny pod věží. Ročník 6 až 9 bude mít náboženství ve středu od 14.00 v nové školní budově v prvním patře.

·        Křesťanská výchova na gymnáziu ve Velkém Meziříčí bude 16.9.2020 další hodina proběhne 7.10. od 7.05 do 7:50 a potom každou středu.

·        Další možnost bude pro studenty zde na faře od prosince po svátosti biřmování, kt. bude v našem kostele 17.10. 2020 v 10. hod.

·        Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční v sobotu 19.9.2020 na Hostýně.Víc informací na vývěsce pod věží.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.