Rok 2020

Ne

27. neděle v mezidobí

 

8:00

9:30

14.30

Za rodinu Sedlákovu a Studených, Bohuslava Weissmanna a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

požehnání u kaple sv.Františka za Přibyslavicemi

Po

 

 8:00

dobrý  úmysl

Út

 

 

 

St

Panny Marie Růžencové

18:00

za Zdeňku a Františka Voborných a celou živou rodinu

Čt

 

8:00

Za Boží požehnání a Boží ochranu pro celou rodinu

 

18:00

Za rodiče Lacinovy, syna a vnuka a Josefa Maloně

So

 

7:30

11.00

14.00

dobrý úmysl

pohřeb Jaroslavy Žaloudkové

křestní bohoslužba

Ne

28. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smutných

·        Biřmování bude 17. 10. v 10.00 hod. Přítomno může být 100 účastníků: biřmovanec, kmotr + 1. rodinný příslušník, zpovědníci zde budou v pátek 16. 10. hodina bude oznámena.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

26.neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za Bohumila a Blaženu Horkých a rodinu Pelánkovu

za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Václava

  8:00

10.00

za Aloise Špačka, manželku a rodiče

na dobrý úmysl

Út

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

 

 

St

Sv. Jeronýma

18:00

na dobrý  úmysl

Čt

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

8:00

za dceru Miroslavu, manžela, dvoje rodiče a celou živou rodinu a za uzdravení  vnuka

Sv. andělů strážných

18:00

18.45

Za Františky a Boží ochranu

svátostné požehnání

So

 

7:30

na dobrý úmysl

Ne

27. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodinu Sedlákovu a Studených, Bohuslava Weissmanna a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

·        Zítra v pondělí bude v 10.00 křestní bohoslužba, na kterou vás všechny zvu. Budou uděleny 2. křty Vojtíškovi Novákovi a Michalovi Hanzelkovi.

·        Pěší pouť do Netína proběhne v sobotu 3.10. 2020 v 10.30 od fary.

·        Na čtvrtečním koncertě se vybralo 3 320,- Všem, kdo jste přispěli, děkuji. Peníze byly použity na čištění a ladění varhan, za rok bude ošetřen ještě manuál.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.