Rok 2020

Ne

29. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

Po

 

 8:00

 

17.00 

za Bořivoje a DrahomíraHotárkovi a Janu Jelínkovou a duše v očistci

adorace a příležitost ke svátosti smíření

Út

 

 

 

St

Bl. Karel Rakouský

17.00

18:00

 

adorace a příležitost ke svátosti smíření

za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Markovu a Chalupovu

Čt

 

8:00

17.00

za Hedviku Hudečkovu manžela a syna Jaroslava

adorace, příležitost ke svátosti smíření

 

17.00

18:00

adorace a příležitost ke svátosti smíření

za rodinu Jarošovu a sourozence

So

 

7:30

za rodinu  Dvořáčkovu, Procházkovu a za duše v očistci

Ne

30. neděle v mezidobí

Výročí posvěcení kostela

  8:00

9:30

za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

za živé a zemřelé farníky

 

·        V pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude od 17.00 příležitost ke svátosti smíření a adorace.

·        Na mši svaté může být 6. účastníků 4. z rodiny, která má úmysl,

    na pohřbu může být přítomno 30. účastníků.

    Je také možnost slavit domácí bohoslužbu. www.pastorace.cz

        Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

28. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za živou a zemřelou rodinu Smutných

Po

 

   8.00

na dobrý úmysl

Út

 

 

 

St

 

14.00

18:00

 

pohřeb Evy Kantorové z Velké Bíteše

za Marii Zavadilovu,  manžela a syna a celou živou a zemřelou rodinu

Čt

Sv. Terezie od Ježíše

8:00

za Hedviku Hudečkovu, manžela, syna Jaroslava

s manželkou

Sv. Hedviky

17.00

 

18:00

tichá adorace a zároveň příležitost ke svátosti smíření

za Františka Ráboně a rodinu Ráboňovu

So

Sv. Ignáce Antiochijského

7:30

11.00

 

za Marii Báňovu, manžela, syna Josefa a sestru Anežku

svatba Cyrila Malíka z Kutné Hory a Jitky Horké ze Stanoviště

Ne

29. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

·        Rozhodnutí pana biskupa: Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (č. j. Ep/814/20).  U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob.

·        Biřmování bylo přeloženo na jaro 2021. Přesný termín bude upřesněn.

·        Děkuji panu Ladislavovi Koubkovi za službu varhaníka, který končí v této službě a vítám pana Aleše Tomana, který převzal službu varhaníka.

·        Za září se do pokladničky v kostele vybralo 1997,- Kč + 10 Eur, odesláno bylo 2300,,- Kč. Od  loňského prosince je to celkem 9500,- 

·        Děkuji všem spolupracovníkům.