Ne

Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Porupkovu,

Urbánkovu, Tomkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků

8:00

Úmysl dle rozpisu zapsaných bohoslužeb

Út

sv. Tomáš Becket

8:00

Úmysl dle rozpisu zapsaných bohoslužeb

St

sv. Evžen

18:00

Úmysl dle rozpisu zapsaných bohoslužeb

Čt

sv. Silvestr

17:00

Úmysl dle rozpisu zapsaných bohoslužeb

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

Úmysl dle rozpisu zapsaných bohoslužeb

So

sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský

8:00

Úmysl dle rozpisu zapsaných bohoslužeb

 

Ne

2. neděle po Narození Páně  

8:00

Úmysl dle rozpisu zapsaných bohoslužeb

 

  •  Vánoce on-line na You tube kanálu Farnost Velká Bíteš, vždy za ¼ hodiny po ukončení bohoslužby bude v kostele podávání svatého přijímání.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.