Ne

4. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Po

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Knotkovu a Kratochvílovu

Út

 

8.00

Za živou a zemřelou rodinu Lajkepovou

St

 

8:00

Za Blaženu Machovou, manžela a duše v očistci

Čt

Štědrý den

15:30

 

22:00

Za živou a zemřelou rodinu Klímovou a

Havránkovou

Za rodiče Papučíkovi duše v očistci

Slavnost Narození Páně

8:00

9:30

Na poděkování za 50 let společného života

Za Libu Fialovu, syna Jiřího a celou rodinu

So

Sv. Štěpána

8:00

 

 

9:30

1. Za Jaroslava Němce

2. Za Jiřího Vlacha a rodiče

Za rodinu Malých

Zrušena - úmysl přesunut na 8:00

Ne

Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00

 

 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Porupkovu,

Urbánkovu, Tomkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Zrušena - úmysl přesunut na 8:00

 

  •  Vánoce on-line na You tube kanálu Farnost Velká Bíteš, vždy za ¼ hodiny po ukončení bohoslužby bude v kostele podávání svatého přijímání.

  • Ve středu v 9.00 provedeme výzdobu kostela.

  • Na sv. Štěpána zahrají Bohumilové při obou bohoslužbách.

  • Zveme Vás na vánoční koncert Pavla Helána na sv. Štěpána, který se zde uskuteční v 17.00 hod. Přenos také na on line na You-Tube kanálu Farnost Velká Bíteš

  • Děkuji všem spolupracovníkům.