Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

 9.30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu, Najmrovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jana od Kříže

8:00

14.00

Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Pohřeb Drahoslavy Burešové ze Stanoviště

Út

 

8.00

na dobrý úmysl

St

 

8:00

Za rodinu Matušínovu, Hlavínkovu a Čejkovu

Čt

 

8:00

14.00

Volný úmysl

Pohřeb Ing. Vladimíra Horkého z Březského

 

8:00

Za Jiříka, rodinu Klementovu a Bahenských a Boží ochranu

So

 

7:30

1. na Marii Špatkovu, manžela a přízeń

2. za MUDr. Mirku Haukovu

Ne

4. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

·       Zveme Vás na koncert skupiny Listověj, který se uskuteční zde v kostele ve čtvrtek 17.12. v 18.00

·       Zveme Vás na zpovědní den farnosti bude letos 19.12.2020 od 17.00 do 20.00

·       Na sv. Štěpána zahrají při obou bohoslužbách Bohumilové.

·       Zveme Vás na vánoční koncert Pavla Helána na sv. Štěpána, který se zde uskuteční v 17.00 hod. Účast bude podle aktuální situace, ostatní mohou sledovat v přímém přenosu.

·       Příležitost ke svátosti smíření je po bohoslužbě 1. hod. a 1.hod. je adorace.

·       Na bohoslužbě může být 30 účastníků nebo 1/3 kapacity pro sedíc. U nás je to 75; jedna třetina z 225 míst k sezení.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.