Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za živou a zemřelou rodinu Maškovu, Tučkovu, Plockovu a Svobodovu

Po

Sv. Klementa I.

8:00

za živou a zemřelou rodinu Knotkovu, Kratochvílovu a Domanských

Út

Sv. Ondřeje Düng Laca

8:00

na dobrý úmysl

St

 

18:00

na úmysl dárce

Čt

 

8:00

za Blaženu Horkou, manžela a rodinu Pelánkovu

 

18:00

za Františka Jaroše a rodinu Jarošovu, za živé a zemřelé rodiny Jarošovy

So

 

7:30

za rodinu Malých

Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za Boží požehnání a duše v očistci

·  Před každou mší svatou je půl hod. svátost smíření a po bohoslužbě 1. hod. a zároveň je při ní adorace.

  • Plnomocné odpustky je možno získat po celý listopad za dodržení obvyklých zásad: svátost smíření, svátost oltářní, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Ti, kteří nemohou kvůli nemoci, tak vzbudí úmysl, jak to bude možné, tak to splní. Nemít zalíbení ani v lehkém hříchu.
  • Bohoslužby jsou s účastí 20 účastníků až do odvolání.
  • Za týden je žehnání adventních věnců po obou bohoslužbách.

·  Je možné zadat si termín mše svaté na dalšího půl roku.

·  Děkuji všem spolupracovníkům.