Rok 2019

Ne

31. neděle v mezidobí

8:00

9:30

15.00

16.00

Za Bedřicha a Alžbětu Tunkrovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost za zemřelé na novém hřbitově

Pobožnost za zemřelé v Košíkově

Po

Sv. Karla Boromejského

  8:00

18:00

Za Boží požehnání a ochranu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

14.00

18:00

 

Pohřeb Milady Vlčkové z Velké Bíteše

Za syna Jiříka, za živou a zemřelou rodinu Klementovu a Bajerovu

Čt

 

8:00

9.45

Za Josefa a Blažeju Buchalovy a tetu Růženu

Na dobrý úmysl v domově důchodců

 

 18.00

Za syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

So

Posvěcení lateránské baziliky

7:30

10.30

14.00

Za rodiče Zavadilovy, syna a celou rodinu

Křestní bohoslužba

Pohřeb Ludmily Dvořákové z Přibyslavic

Ne

32. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Na poděkování za 55 let manželství a za duše, na které nikdo nepamatuje

Za živé a zemřelé farníky

·       Dnes je opět farní kavárna, na kterou Vás všechny zveme! Na minulé kavárně se vybralo 4 850,-

·       Zveme Vás na kurz  Beta.  Setkání bude zítra v pondělí  4.11. v 19.00 na faře, potom každé pondělí.

·       Od dnešního dne do 8.11. je možné získat plnomocné odpustky. Podmínky: účast na mši sv. po předchozí svátosti smíření a modlitba na hřbitově za zemřelé.

·       Zapisují se bohoslužby na dalšího půl roku.

·       Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na průběh přípravy.

·       V pátek po mši sv. bude nácvik liturgie s novými ministranty.

·       Setkání biřmovanců bude v pátek  8.11.2019  na faře,  začátek po mši sv. v 19.00

·       Děkuji všem spolupracovníkům, SJPP stále jich pomalu přibývá.

·       Kdo chcete fair tradové Mikuláše a Betlémy, zapište se na papíře u sloupu, dnes je poslední možnost.

·       Ještě dnes se mohou mladí přihlásit u svých farářů na děkanátní setkání mládeže ve Velkém meziříčí, které proběhne v sobotu 9. 11. s předprogramem v pátek 8. 11. Kromě různých aktivit jsou na programu přednášky a setkání se zajímavými lidmi: Marie Kyliánová povypráví o své pouti do Santiaga de Compostela v pátek od 19:00 hod. ve farním sálu ve Velkém Meziříčí

·       Jakub Hurt se v sobotu od 14:00 podělí o svědectví mladého kluka, který přežil rakovinu.

·       O svém povolání k víře a ke kněžství něco povypráví v sobotu od 16:00 hod. současný kaplan pro mládež v našem děkanátu, o. Václav Hejč.

·       Děkuji všem spolupracovníkům, SJPP stále jich pomalu přibývá.

Ne

30. neděle v mezidobí Slavnost posvěcení kostela

  8:00

9:30

Za rodiče Jelínkovy, sourozence Marii a Lubomíra a vnuka Kvidečka

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Šimona a Judy

 8:00

18:00

Za rodinu Matušinovu, přízeň a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

Bl. Marie Restituty Kafkové

 

 

St

 

18:00

Za Bohuslava Kociána, jeho rodiče, bratra, rodiče Loukotovy, za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Čt

 

8:00

Za Bohuslava Marka, za živou a zemřelou rodinu Markovu a Martínkovu a duše v očistci

Slavnost Všech svatých

 8.00

14.00

18.00

Na DÚ

Pohřeb Boženy Božkové z Přibyslavic

Na poděkování a za uzdravení manžela

So

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 6:50

7:30

8.30

Fatimská pobožnost, rozjímavý růženec

Za Karolínu Zahálkovu, živou a zemřelou rodinu

Odcházíme od fary do Netína

Ne

31. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

15.00

16.00

Za Bedřicha a Alžbětu Tunkrovy a duše v očistci  Za živé a zemřelé farníky

Modlitba za zemřelé na novém hřbitově

Modlitba za zemřelé Košíkov

·       Zveme Vás na kurz  Beta.  Setkání v pondělí  28. 10. v 19.00 na faře, potom každé pondělí.

·       Od 1.11. se zapisují bohoslužby na dalšího půl roku.

·       Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

·       V pátek po mši sv. bude nácvik liturgie s novými ministranty.

·       Setkání biřmovanců bude v pátek  8.11.2019  na faře,  začátek po mši sv. v 19.00

·       Děkuji všem spolupracovníkům, stále jich pomalu přibývá.