Rok 2019

Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodinu Weismannovu, Sedlákovu a Studených, za duše v očistci a celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Zatím není úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy a živou rodinu

Čt

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

8.30

9:00

Modlitba růžence

Mše svatá

Sv. Cecilie

 18.00

Za rodiče Mičánkovy a Jízdných, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

So

Sv. Klementa I.

7:30

Za zemřelého pana Ludvíka Zavřela a jeho živou a neživou rodinu

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8:00

9:30

16.00

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a za uzdravení pana Karla Daňka a za živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Předaventní koncert skupiny Listověj

·       Dnes je opět farní kavárna, na kterou Vás všechny zveme! Na minulé kavárně se vybralo 4 468,- Celkově se vybralo na kavárnách 80 810,-

·       Kolpingova rodina a KDU-ČSL Vás srdečně zvou na Bítešskou akademii s jedním z českých klíčových politiků Janem Kasalem na téma: 30 let svobody. Podělí se s námi o svůj pohled na události roku 1989, ale i na to, jak hodnotí úspěchy a neúspěchy České republiky v současném globálním světe. Beseda se  uskuteční  dnes od 18 hodin na ZUŠ ve Velké Bíteši.

·       Zveme Vás na adventní duchovní obnovu.  Setkání bude zítra v pondělí  18.11. v 19.00 na faře, potom každé pondělí.

·       Zvu Vás ve čtvrtek na mši svatou v 9.00, bude zde rekolekce. Káže pan děkan.

·       Zapisují se bohoslužby na dalšího půl roku.

·       Setkání biřmovanců bude v pátek  22.11.2019  začátek na mši sv. v 18.00, potom na faře.

·       Zvu Vás všechny na koncert skupiny Listověj.

·       Děkuji všem spolupracovníkům, SJPP stále jich pomalu přibývá.

·       Farnost Deblín pořádá pouť do Hlubokých Mašůvek u Znojma
na první sobotu 7. prosince. Odjezd v odpoledních hodinách
bude upřesněn. Přihlaste se na telefonu 777 297 616.
+Petr.

Ne

32. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Na poděkování za 55 let manželství a za duše, na které nikdo nepamatuje

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Martina

18:00

Košíkov: Za rodinu Jůzovu, Hortovu, Kotlánovu

a Kavalcovu

Út

Sv. Josafata

 

 

St

Sv. Anežky České

18:00

 

18.45

Za živou a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Burianovu a Štefkovu a duše v očistci

Průvod se svíčkami k misijnímu kříži

Čt

 

8:00

Za celou rodinu

 

 18.00

Za rodiče Machátovy, celou živou a zemřelou rodinu

So

 

7:30

Za rodiče Piskovy a duše v očistci

Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodinu Weismannovu, Sedlákovu a Studených, za duše v očistci a celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

·       Dnes je opět farní kavárna, na kterou Vás všechny zveme! Na minulé kavárně se vybralo 4 882,- Celkově se vybralo na kavárnách 76 342,-

·       Zveme Vás na kurz  Beta.  Setkání bude zítra v pondělí  11.11. v 19.00 na faře, potom každé pondělí.

·       Za týden v neděli v 9.30  je představení prvokomunikantů.

·       Přijďte ve středu na večerní bohoslužbu, po ní půjdeme se svíčkami k misijnímu kříži pomodlit se za svůj misijní úmysl.

·       Zapisují se bohoslužby na dalšího půl roku.

·       Setkání biřmovanců bude v pátek  22.11.2019  začátek na mši sv. v 18.00, potom na faře.

·       Děkuji všem spolupracovníkům, SJPP stále jich pomalu přibývá.

·       Farnost Deblín pořádá pouť do Hlubokých Mašůvek u Znojma
na první sobotu 7. prosince. Odjezd v odpoledních hodinách
bude upřesněn. Přihlaste se na telefonu 777 297 616.
+Petr