Rok 2019

Ne

Svátek Křtu Páně

8:00

9:30

Za Josefa Kopáčka, maminku, Drahomíra Hotárka a celou živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

8:00

Na dobrý úmysl

Út

 

 

 

St

 

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

Sv. Antonína

8:00

Za dárce fundací

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.00

Za živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a Valkovičovu a za duše v očistci

So

 

7:30

Na poděkování a Boží požehnání

Ne

2. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Jelínkovu a Macholánovu a za poděkování za 60 roků společného života

Za živé a zemřelé farníky

  • Milí farníci, srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky a zakoupit v Turistickém informačním centru od 9.1.2019 na Masarykově nám. č. 5, tel. +420 566 789 313. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec na Hrnčířské ulici. Děkujeme za podporu.
  • Děkuji za opravu zvonění a za veškerou spolupráci.

Ne

Slavnost Zjevení Páně

 8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných, sestru Miladu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

8.00

18:00

Na dobrý úmysl úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

 

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Hladíkovu a Matouškovu

 

17.00

18.00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár

Za dárce fundací

So

 

7:30

Za dárce fundací

Ne

Svátek Křtu Páně

8:00

9:30

Za Josefa Kopáčka, maminku, Drahomíra Hotárka a celou živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

·         Zveme Vás a Vaše známé na kurz ALFA, začne už zítra  7.1.2019                                                                                       v 19.00 v ZUŠ; potom dalších 9. dvouhodinových setkání vždy v pondělí v 19.00   v už na faře s občerstvením.

  • Prosíme všechny dobrovolníky a děti, aby se opět zapojili do Tříkrálové sbírky jako každoročně. Po bohoslužbě bude možnost na faře vyzvednutí  materiálů a pokladniček na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční od 1. do 14. ledna 2019, jedna pokladnička bude také v kostele i během koncertu.
  • Milí farníci, srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky a zakoupit v Turistickém informačním centru od 9.1.2019 na Masarykově nám. č. 5, tel. +420 566 789 313. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec na Hrnčířské ulici. Děkujeme za podporu.

·         Děkuji za spolupráci.