Rok 2019

Ne

5. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče a za zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za nemocného Bořivoje Bouzka

Po

Panny Marie Lurdské

18:00

Košíkov: za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu a živé rodiny

Út

 

  

 

St

 

18:00

Na úmysl dárce

Čt

 

8:00

Za Naďu Antlovu a za rodiče Doležalovy a Borovičkovy

 

18.00

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

So

 

7:30

Za Růženu a Ladislava Dufkovy, Anežku Křehlíkovu a rodiče Dufkovy a Nedomovy

Ne

6. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

·       Za týden bude udělena svátost nemocných na obou bohoslužbách. Podmínkou je být ve stavu milosti posvěcující, věk přes 60 let nebo vážná nemoc.

·       Srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se koná v sobotu 23. února. Poslední volné vstupenky si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na Masarykově nám. č. 5. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Uvítáme Vaši pomoc při přípravách kulturního domu v den plesu a také při úklidu v neděli 24. února po druhé mši. Děkujeme Vám za veškerou podporu a spolupráci.

·       Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·       Svěcení opravených varhan v Březí bude v neděli, 17.2. ve 14.00 hod.

·       Děkuji za veškerou spolupráci. Děkuji za úklid vánoční výzdoby.

Ne

4. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Bohuslava Wajsmana, rodiče, rodinu Sedlákovu a rodinu Studených

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za P. Františka Puchnara

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Agáty

   

St

Sv. Pavla Mikiho a druhů

10.00

18:00

Mše svatá v Domově důchodců

Za živou a zemřelou rodinu Chytkovu

Čt

 

8:00

Za Blažeju a Josefa Buchalovy a tetu Růženu

 

17.00

17.00

18.00

 

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Tichá adorace

Za rodiče Jízdných a Mičánkovy, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

So

 

7:30

Za Milana Pelíška, dvoje rodiče a živou rodinu

Ne

5. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče a za zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

  • Milí farníci, srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky a zakoupit v Turistickém informačním centru od 9.1.2019 na Masarykově nám. č. 5, tel. +420 566 789 313. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec na Hrnčířské ulici. Děkujeme za podporu.
  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v sákristii.
  • Svěcení opravených varhan v Březí bude v neděli, 17.2. ve 14.00 hod.
  • Děkuji za veškerou spolupráci. Děkuji za úklid vánoční výzdoby.