Rok 2019

Ne

7. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a sourozence

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

 

18:00

Za rodiče Šabackých a Žaloudkovy a sestru a bratra

Čt

 

8.00

10:00

Mše svatá

Domov důchodců

 

17.00

18.00

 

18.45

Adorace

Za živou a zemřelou rodinu Chybovu a duše v očistci

Svátostné požehnání

So

 

6.50

7:30

8.45

Rozjímavý růženec

Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

Sraz netínských poutníků u fary

Ne

8. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Na dobrý úmysl

Za živé a zemřelé farníky

  • Včera se uskutečnil 14. Farní ples. Velmi by nás potěšilo, kdybyste se přidali k  úklidu  dnes po druhé mši svaté.
  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.
  • Srdečně Vás zveme do hudební školy na povídání Ester (Lajkepové) Michálkové o královských botanických zahradách v Londýně. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie dnes v 18.00 hod. v Hudební škole.
  • Svěcení opravených varhan v Březí bude dnes ve 14.00 hod.
  • Za týden je sbírka Svatopetrský haléř. Je to sbírka pro papeže na okamžitou pomoc při různých pohromách a katastrofách na celém světě.
  • Děkuji za veškerou spolupráci.

Ne

6. neděle v mezidobí

  8:00

       

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

CELODENNÍ ADORACE

  8:00

 10.00

11.30

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Koukalovu

Pohřeb Františka Holakovského

Celodenní adorace

Zakončení  adorace

Út

 

    

 

St

 

 

 

Čt

 

8:00

Volný úmysl

Stolce sv. apoštola Petra

 18.00

Za rodinu Urbánkovu, Porupkovu, Tomkovu a duše v očistci

So

Sv. Polykarpa

7:30

Na poděkování, za rodinu Tomkovu

Ne

7. neděle v mezidobí

  8:00                  

  9:30

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a sourozence

Za živé a zemřelé farníky

·      Srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se koná v sobotu 23. února. Poslední volné vstupenky si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na Masarykově nám. č. 5. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Uvítáme Vaši pomoc při přípravách kulturního domu v den plesu a také při úklidu v neděli 24. února po druhé mši svaté.

·      Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·      Srdečně Vás zveme do hudební školy na povídání Ester (Lajkepové) Michálkové o královských botanických zahradách v Londýně. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie 24.2.2019 v 18.00 hod.

·      Svěcení opravených varhan v Březí bude dnes ve 14.00 hod.

·      Za týden je sbírka Svatopetrský haléř. Je to sbírka pro papeže na okamžitou pomoc při různých pohromách a katastrofách na celém světě.

·      Děkuji za veškerou spolupráci. Děkuji za úklid vánoční výzdoby.