Rok 2019

Ne

1. neděle postní

  8:00

9:30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov: za rodinu Čertekovu

Út

 

    

 

St

Výroční den zvolení papeže Františka

8:00!

Za rodiče Kociánovy, 2 syny, rodiče Loukotovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Čt

 

8:00

Za manžele Švancarovy

 

 18.00

Za duše v očistci

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

So

 

7:30

Za Vincenta Beleje, živou a zemřelou rodinu

Ne

2. neděle postní

  8:00

 

14:30

18:00! 

Za manžela Zdeňka a za živou a zemřelou rodinu Šabackých

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Za živé a zemřelé farníky

·       Děkuji všem organizátorům plesu a Vám všem, kteří jste náš ples podpořili. Výtěžek činí 90 000,- Bude použit na zpevnění základů přístavku u vchodu do kostela v presbytáři, oprava stála 140 000,- A nového ozvučení kostela 160 000,-

·       Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·       Srdečně Vás zveme do ZUŠ na povídání Luďka Strašáka o obětích romského holocaustu. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie 17.3.2019 v 18.00 hod.

Ne

8. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Na dobrý úmysl

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za celou živou a zemřelou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Popeleční středa

8:00

18.00

 

Na dobrý úmysl

Za zemřelou rodinu a přízeň

Za rodiče Pavlíkovy,  jejich syny a duše v očistci

Čt

 

8:00

9.30

Za Bohuslava Marka, za živou a zemřelou rodinu Markovu a Martinkovu a duše v očistci

Na poděkování za 80. let života

V Domově důchodců na DÚ

 

17.00

17.00

17.30

18.00

Tichá adorace

Svátost smíření, zpovídá P.Josef Požár z Jinošova

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za Františku Špačkovu, rodiče a děti

So

 

7:30

Na poděkování za dar života

Ne

1. neděle postní

8:00

9:30

14.30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou děti

  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.
  • Minulý týden sbírka Svatopetrský haléř činila 37 708. Je to sbírka pro papeže na okamžitou pomoc při různých pohromách a katastrofách na celém světě. Děkuji všem, kdo jste přispěli. Pán Bůh zaplať.
  • O jarních prázdninách je opět v Mamre – na faře v Osové Bítýšce připraven program pro mládež. Mládeži, využijte blízkosti této nabídky. Jsme sousedé nejbližší.
  • Děkuji za veškerou spolupráci.