Rok 2019

Ne

3. neděle postní

  8:00

9:30

14.30

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra,  dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou mladé maminky

Po

Slavnost Zvěstování Páně

  8:00

 

18:00

Za Hedviku Pelánkovu, manžela, rodiče Horkých a živou a zemřelou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za všechny své předchůdce a ty, kdo žili na faře

Čt

 

8:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

 

17.00 17.30

18.00

Tichá adorace

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodiče Machátovy, živou a zemřelou rodinu

So

 

7:30

Za Marii Báňovu, manžela,  syna Josefa  a sestru Anežku Bártovu

Ne

4. neděle postní

  8:00

9:30

14.30

Za rodiče Jelínkovy,  vnuka Kvida,  sourozence Marii a Lubomíra a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou mladí otcové

  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.
  • V pondělí 1. 4. ve 20.30 bude na faře nácvik židovských tanců, zájemci přijďte.
  • Za týden začíná letní čas.
  • Ve středu 27.3. v 16.45 začíná příprava prvokomunikantů a jejich rodičů.
  • Pátou neděli postní zde bude velikonoční jarmark.
  • 4. květnav 5.00 pojedeme na farní pouť na Turzovku, zájemci zapisujte se vzadu na stolku.
  • Od 20.9. do 27.9. se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Zájemci přihlaste se samostatně.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

2. neděle postní

  8:00

 

14:30

18.00

Za manžela Zdeňka a za živou a zemřelou rodinu Šabackých

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov: modlitba

Út

Slavnost sv. Josefa

18.00

Za Josefa Zavadila a celou rodinu

St

 

18:00

Za zemřelou a živou rodinu Hlavínkovu a Matušinovu a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za manžele Zavřelovy, Zedníčkovy a živou rodinu

 

17.30

18.00

 

Pobožnost křížové cesty, vedou ministrantky

Za rodiče Lacinovy a syna a za rodiče Mičánkovy,   2 syny a duše v očistci

So

 

7:30

Poděkování za 50 let manželství

Ne

3. neděle postní

  8:00

 

9:30

14.30

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra,  dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou mladé maminky

·        Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·        Srdečně Vás zveme do ZUŠ na povídání Luďka Strašáka o obětích romského holocaustu. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie dnes v 18.00 hod.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za rychlou opravu střechy kostela po pondělní vichřici.