Rok 2019

Ne

5. neděle postní

  8:00

9:30

14.30

Za Františku Bokrovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a Boží ochranu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou starší ženy

Po

 

19:00

Košíkov: za rodinu Kratochvílovu, Mahelovu a živé rodiny

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za rodinu Hlavinkovu,  Rozmarýnovu a duše

v očistci

Čt

 

8:00

Za Františka Jocha, manželku a duše v očistci

 

17.00

17.00

17.30

18.00

 

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár

Tichá adorace

Pobožnost křížové cesty, vedou ministrantky

Za Miloše Bartoška, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

So

 

7:30

Za rodinu Urbánkovu, Porupkovu, Tomkovu a duše v očistci

Ne

6. neděle postní

Květná neděle

  8:00

9:30

14.30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou starší muži

  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·        Ve středu 10.4. v 16.45 pokračuje  příprava prvokomunikantů a jejich rodičů.

·        Dnes je zde velikonoční jarmark, děkuji všem maminkám a jejich dětem za přípravu velikonočního jarmarku.

·        4. května v 5.00 pojedeme na farní pouť na Turzovku, zájemci zapisujte se vzadu na stolku.

·        Od 20.9. do 27.9. se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Zájemci přihlaste se samostatně. Vlaková pouť do Lurd 2019

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

4. neděle postní

  8:00

9:30

Za rodiče Jelínkovy,  vnuka Kvida,  sourozence Marii a Lubomíra a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou mladí otcové

Po

 

  8:00

 

19:00

Za živou a zemřelou rodinu Pavlíčkovu a Malcovu a za Boží ochranu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Jana Nevorala, Zdeňku Nevoralovou a Zdeňka Schlossera a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za Manžela Josefa Borkovce a duše v očistci

 

 17.00

17.30

18.00

Tichá adorace

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za Josefa Zavadila a rodiče

So

 

7:30

10.30

Za syna Jiříka, rodinu Klementovu a Bajerovu

Vycházíme od fary do Netína

Ne

5. neděle postní

  8:00

9:30

14.30

Za Františku Bokrovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a Boží ochranu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou starší ženy

  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·        Dnes je zde knihkupec Josef Novák s bohatou nabídkou knih i pro děti a mládež.

  • Zítra ve 20.30 bude na faře nácvik židovských tanců, zájemci přijďte.

·        Ve středu 3.4. v 16.45 pokračuje  příprava prvokomunikantů a jejich rodičů.

·        Ta týden pátou neděli postní zde bude velikonoční jarmark.

·        4. května v 5.00 pojedeme na farní pouť na Turzovku, zájemci zapisujte se vzadu na stolku.

·        Od 20.9. do 27.9. se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Zájemci přihlaste se samostatně.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.