Rok 2019

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  8:00       

 

 

9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a syna a za živé a zemřelé rodiny

Za uzdravení   P. Daňka

Za živé a zemřelé farníky

Po

Pondělí velikonoční

8:00

Poděkování za 58 let společného života

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Jiřího Fialu, maminku a celou rodinu

Čt

 

7:30

Za rodinu Štefanikovu a Červakovu

 

 18.00

Za Jaroslava Melichara, syna a rodinu Melicharovu

So

 

7:30

12.00

 

Za Marii Nedomovu, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Za novomanžele Jana Kožina ze Žďárce a Lenky Sladké z Borovníka

Ne

2. neděle velikonoční Božího milosrdenství

  8:00                 

  9:30

Za Miroslava Svobodu a živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

  • Srdečně Vás zveme do ZUŠ na promítání fotek Petra Maška a Lukáše Vondrušky o Světových dní mládeže v Panamě. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie 28.4.2019 v 18.00 hod.
  • V sobotu 18.5. 2019 v 9 hod. se v Měříně koná Děkanátní setkání mládeže. Na setkání pojedeme společně linkovým autobusem z náměstí. Je možné se zučastnit i předprogramu v pátek v 18 hod. Přihlašujte se prosím v Sakristii.
  • Zveme Vás na tradiční pohádkový les, který se koná v neděli 19. 5. 2019 ve Velké Bíteši. Start bude mezi 14:00 a 15:00 u radnice. Trasa je dlouhá zhruba 2,5km a končí na Farní zahradě, kde bude možnost zaskákat si na trampolíně nebo na skákacím hradě. V 16:30 se můžete těšit na divadlo Víťi Marčíka - O Šípkové růžence.
  • Ve středu 24.4. je v 16.45 setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.
  • Na pouť na Turzovku 4.5. jsou ještě 2. volná místa.
  • Od 20.9. do 27.9. se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Zájemci přihlaste se samostatně. Vlaková pouť do Lurd 2019.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

6. neděle postní

Květná neděle

  8:00

9:30

14.30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou starší muži

Po

 

18:00

19:00

Za Marii Kalábkovu, manžela a celou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

 

 8.00    

Na  DÚ

St

 

8:00

Na DÚ

Čt

Zelený čtvrtek

9.00

18:00

 

Bohoslužba všech kněží diecéze s panem biskupem na Petrově

Za rodiče Doležalovy a Borovičkovy a vnučku Naďu

Velký pátek

17.30

18.00

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Velkopáteční obřady

So

Bílá sobota

20:00

Za dar nového kněžského povolání a kněze, kteří zde působili

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a syna a za živé a zemřelé rodiny

Za uzdravení P. Daňka

Za živé a zemřelé farníky

  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·        Ve středu od 17.00 do 19.00 je zpovědní den farnosti.

·        4. května v 5.00 pojedeme na farní pouť na Turzovku, zájemci zapisujte se vzadu na stolku.

·        Od 20.9. do 27.9. se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Zájemci přihlaste se samostatně. www.vlaková pouť do Lurd 2019