Rok 2019

Ne

3. neděle velikonoční

8:00

9:30

19.00

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Loupovy,  syna Miroslava a živou rodinu

Májová pobožnost, vedou starší ženy

Po

Sv. Jana Sarkandra

8:00

8.45

19:00

Za JUDr. Jiřího Buchtu, JUDr. Josefa Buchtu, rodinu Buchtovu a Kořínkovu

Májová pobožnost, vede pan kostelník

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

18:00

18.45

Za strýce a tetu Šmídkovy, rodiče Vlachovy a duše v očistci

Májová pobožnost, vedou ministrantky

Čt

 

8:00

Za Bohuslava Marka, živou a zemřelou rodinu Markovu a Martínkovu a duše v očistci

 

17.00

18.00

18.45

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za Jaromíra Šilhána, dvoje rodiče a celou živou rodinu

Májová pobožnost, vedou ministranti

So

 

7:30

Za manželku Martu, sestry Vlastu a Marii, dvoje rodiče a duše v očistci

Ne

4. neděle velikonoční

8:00

9:30

19.00

Za manžele Zavřelovy, Zedníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost, vedou starší muži

·       Zveme Vás na 8.5. ve 14.00 bude žehnání motorek před PBS ve 14.00 hod.

·       Zveme Vás na koncert skupiny Listověj, který se uskuteční v našem kostele v pátek 10. 5. v 19.00

·       Zveme Vás na tradiční pohádkový les, který se koná v neděli 19. 5. 2019 ve Velké Bíteši. Start bude mezi 14:00 a 15:00 u radnice. Trasa je dlouhá zhruba 2,5km a končí na Farní zahradě, kde bude možnost zaskákat si na trampolíně nebo na skákacím hradě. V 16:30 se můžete těšit na divadlo Víti Marčíka - O Šípkové růžence.

·       V pátek 17. května 2019 Vás srdečně zveme na bítešskou NOC KOSTELŮ. Od 16.30 je připraven program pro děti: malování na obličej, interaktivní hra o Cyrilu a Metoději, prohlídka věží a výtvarné dílny. Po mši svaté zahájíme večer přednáškou Hany Lipovské, odbornice z Ekonomicko-správní fakulty MU, na téma Ekonomie a víra. Zahraje nám Tišnovský komorní orchestr s harfenistkou Dominikou Kvardovou. V průběhu noci uslyšíme také Pomněnky či sopranistku Lucii Laubovou v doprovodu Františka Fialy, varhaníka z kůru sv. Tomáše v Brně. Víťa Kratochvíl nám přiblíží Alfa kurzy, P. Jiří Juris Jeniš polynéský ostrov Samoa. Chybět nebudou prohlídky věží. V té hlavní letos vystavíme obrazy Zory Krupičkové a i tentokráte ji provoníme květinami z našich zahrad, luk a polí. Prosíme Vás, kdo máte možnost, přineste květiny ve čtvrtek 16. 5. večer či v pátek 17. 5. Dopoledne do zadního vstupu v kostele. Paní Melicharová z nich opět vykouzlí krásné kytice. Děkujeme všem za spolupráci. Podrobný program najdete na webových stránkách a na plakátech.

·       Od 20.9. do 27.9. se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Zájemci přihlaste se samostatně. Vlaková pouť do Lurd 2019.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

2. neděle velikonoční Božího milosrdenství

8:00

9:30

Za Miroslava Svobodu a živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Kateřiny Sienské

8:00

19:00

19:30

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Setkání kurzu Alfa na faře

Út

 

 

 

St

Sv. Josefa dělníka

8:00

Za rodiče Mičánkovy, 2 syny, rodiče Lacinovy a syna a za živou rodinu

Čt

Sv. Atanáše

8:00

9.30

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Mše svatá v Domově důchodců

Sv. Filipa a Jakuba

17.00

18.00

 

Tichá adorace

Za rodiče Hejtmánkovy a živou a zemřelou rodinu

Po bohoslužbě svátostná adorace

So

 

10:30

Na Turzovce - Za poutníky z našeho autobusu

Ne

3. neděle velikonoční

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Loupovy,  syna Miroslava a živou rodinu

  • Srdečně Vás zveme do ZUŠ na promítání fotek Petra Maška a Lukáše Vondrušky o Světových dní mládeže v Panamě. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie 28.4.2019 v 18.00 hod.
  • Od 1. 5. se budou zapisovat úmysly bohoslužeb na druhé pololetí.
  • V sobotu 18. 5. 2019 v 9 hod. se v Měříně koná Děkanátní setkání mládeže. Na setkání pojedeme společně linkovým autobusem z náměstí. Je možné se zúčastnit i předprogramu v pátek v 18 hod. Přihlašujte se prosím v Sakristii.
  • Srdečně vás zveme na tradiční čarodějnický slet, který se uskuteční 30. dubna v 17 hodin na farní zahradě. Hudba a občerstvení zajištěno. Děti se můžou těšit na odpoledne plné her a taky na vyhlášení nejlepšího čarodějnického převleku.
  • Zveme Vás na tradiční pohádkový les, který se koná v neděli 19. 5. 2019 ve Velké Bíteši. Start bude mezi 14:00 a 15:00 u radnice. Trasa je dlouhá zhruba 2,5km a končí na Farní zahradě, kde bude možnost zaskákat si na trampolíně nebo na skákacím hradě. V 16:30 se můžete těšit na divadlo Víťi Marčíka - O Šípkové růžence.
  • Na pouť na Turzovku 4. 5. 2019 v 5.00 odjíždíme od kostela.
  • Od 20 .9. do 27. 9. se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Zájemci přihlaste se samostatně - Vlaková pouť do Lurd 2019.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.