Rok 2019

Ne

21. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

8:00

19:00

Za dary Ducha svatého

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Moniky

 

 

St

Sv. Augustina

19:00

Za rodinu Brychtovu a Jarošovu

Čt

Umučení sv. Jana Křtitele

8:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou živou rodinu

 

19.00

Za rodiče Pelikánovy, Soukupovy a sourozence

So

 

7:30

Modlitba růžence

Ne

22. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Marii Svobodovu a rodiče

Za živé a zemřelé farníky

·       V pátek v 19.00 je žehnání školních aktovek s modlitbou za děti a mládež ve všech školách a v učilištích a za všechny učitele.

 

·       Tradiční hodové klání BÍTEŠ HLEDÁ BORCE se uskuteční o hodové sobotě 7. září od 14.30 na farní zahradě. Těšit se můžete na spoustu soutěží, skákací hrad, dobré hodové občerstvení a kapelu Bohumilové. Nejlepší borce odmění hodový rychtář s rychtářkou. Soutěžit mohou již nejmenší děti (předškoláci) a všichni, kdo jsou školou povinní, kteří budou rozděleni do kategorií podle věku.

 

·       Ze 4. Farních kaváren se vybralo na Marrys Meals 46 670,-

 

  • Děkuji za vylíčení a úklid bočního vchodu v presbytáři.

 

  • Děkuji za vše, co konáte  pro farnost a všem spolupracovníkům.

Ne

20. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Miroslava Loupa a živou rodinu

Po

 

8:00

19:00

Za živou a zemřelou rodinu Brymovu a Gregorovu a duše v očistci

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Bernarda

19.00

Na úmysl dárce

St

Sv. Pia X.

 

 

Čt

Panny Marie Královny

8:00

Za manžela Zdeňka a za živou a zemřelou rodinu Šabackých

 

19.00

Za manžela Karla, švagra Josefa a bratra Františka,  rodinu Sedlákovu a Cahovu

So

Sv. Bartoloměje

7:30

Za dvoje rodiče a rodinu Soskovu a Markovu a živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Ne

Poutní slavnost v Košíkově svatého Bartoloměje

8:00

9:30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé občany v Košíkově a všechny farníky

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

·       Za týden v neděli bude farní kavárna otevřena od 9.00 do odchodu posledního hosta

·      Marry's Meals uvádí, že na režii jde maximálně 7% z darů, ovšem v České republice je celý projekt založený na dobrovolnících, takže režijní náklady v ČR nejsou a celá částka příspěvku je odvedena na mezinárodní účet Marry's Meals.

·      Na 3. Farních kavárnách se doposud získalo 19 450,-

·      Děkuji všem organizátorům a přispívajícím hostům.