Rok 2019

Ne

25. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Po

Sv. Pia z Pietrelciny

8:00

13.00

19:00

Za nemocnou osobu

Pohřeb Vlasty Dvořákové z Velké Bíteše

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Helenu Hruškovou

Čt

 

8:00

Na dobrý úmysl

Sv. Vincence z Paula

 18.00

Za Bohumila Horkého, manželku a živou a zemřelou rodinu Pelánkovu

Za maminku a za rodinu Klimešovu a Žákovu

So

Sv. Václava

7:30

Za Václava Svobodu, manželku a duše v očistci

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

·        Farní kavárna bude dnes a opět za týden  29.9.2019; srdečně všechny zveme. Děkuji Vám všem, kteří kavárnu připravujete. Na minulé kavárně se vybralo 8 150,- Doposud se vybralo

·        Za týden bude žehnání nových aut po obou bohoslužbách.

     Náboženství se učí na školách, mohou se přidat ještě další děti.

·        Děti od 5. let zvu k ministrantské službě; mohou být i mladší s doprovodem rodičů; viz. Jeníček Brym. Současným ministrantům děkuji za perfektní službu a počítám s další spolupráci.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

23. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

1. Za rodinu Jarošovu a sourozence

2. Za krásně prožitých 25 let života

Po

 

8.00

19:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

13.00

18:00

 

 

Pohřeb Jiřiny Škárkové z Velké Bíteše

Za Reného Ševčíka a všechny, kteří kapli opravili a oživili pravidelnou modlitbou u kaple Panny Marie na Návrší

Čt

 

7:30

 

 

18.00

Na poděkování za 25. Let společného života, a za duše v očistci

So

Svátek sv. Matouše

7:30

10.30

Za Ladislava Nedomy, Hedviku Nedomovou, rodiče Nedomovy a Havlátovy

Křestní bohoslužba

Ne

24. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávničkovu

·        Farní kavárna bude dnes a opět za týden  22.9.2019;srdečně všechny zveme.

·        Od pondělí začneme s výukou náboženství na školách, v učebnách, které jsou na rozvrhu náboženství.

·        Ještě trvá možnost přihlásit se na vlakovou pouť do Lurd, zájemci, hlaste se co nejdříve.

·        Zvu chlapce od 6. let k ministrantské službě; mohou být i mladší s doprovodem rodičů;  současným ministrantům děkuji za perfektní službu a počítám s další službou.

·        Vítám mezi námi Marušku Šindelkovou, která pracuje 6. roků na misiích a má zkušennosti s marys meals.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.