Rok 2019

Ne

27. neděle v mezidobí

 8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za dceru Miroslavu, manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu

Po

Panny Marie Růžencové

  8:00

 

19:00

Za Karla a Valérii Mužíkovy, jejich rodinu a za rodiče Matějkovy

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

 

14.00

Za Františka a Zdenku Voborných a celou živou rodinu

Pohřeb Milady Knolové z Velké Bíteše

Čt

 

  8:00

Za Bořivoje a Drahomíru Hotárkovy a Janu Jelínkovu

 

17.00

 

18.00

 

19.30

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár, farář z Jinošova

Za rodinu Kučerovu a sourozence

Za Marii Báňovu a Anežku Bártovu

Setkání biřmovanců

So

 

  7:30

10.30

Za rodiče Dufkovy, tety, strýce, celou žijící rodinu a duše v očistci

Křestní bohoslužba

Ne

28. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodiče Lacinovy, syna, Josefa Maloně a živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

 • Tento týden v pátek 11.10. bude v 19.30 první setkání biřmovanců na faře .
 • Příští sobotu 12.10. zveme všechny děti na Sobotní spolčo, které bude bývat vždy jednou za měsíc, a to od 16:00 do 18:00. Odpoledne plné her bude      spojeno se svatým Václavem, o kterém se děti také něco dozví. Spolčo zakončíme kratší adorací v kostele. Budeme se na děti těšit.
 • Zároveň zveme malé zpěváčky do minischoličky, která bude bývat vždy před Spolčem, tedy od 15:30 na faře.
 • Příští neděli 13:10. vás všechny zveme od 18:00 na Večer chval. Přijďte s námi
 • chválit Pána v Nejsvětější svátosti modlitbou, zpěvem nebo tichou adorací.
 • Bude pokračování kurzu Alfa, tentokrát kurz Beta. První setkání v pondělí 21. V 19.00 na faře.
 • Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na způsobu přípravy.   
 • Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jeronýma

  8:00

19:00

Za Josefa Musila

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 

 

St

Památka svatých andělů strážných

18:00

Na úmysl dárce

Za vyslyšení prosby a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za zemřelé rodiče Piskovy, celou rodinu a duše v očistci

Sv. Františka z Assisi

17.00

18.00

18.45

Svátost smíření

Za JUDr. Jiřího Buchtu, JUDr. Josefa Buchtu, rodinu Buchtovu a Kořínkovu

Svátostné požehnání

So

 

7:30

10.30

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Odcházíme od fary do Netína

Ne

27. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za dceru Miroslavu, manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu

 • 1 .sobota, fatimská pobožnost - 6 50 rozjímavý růženec, 7 30 mše svatá
 • Kolpingova rodina a KDU-ČSL vás srdečně zvou na dnešní Bítešskou akademii s respektovanou ekonomkou Hanou Lipovskou. V 18 hodin v sále ZUŠ promluví na téma “Jsou mzdy v České republice opravdu nízké”?
 • Dnes bude opět farní kavárna; srdečně všechny zveme. Děkuji Vám všem, kteří kavárnu připravujete. Na minulé kavárně se vybralo 8 150,-
 • Dnes bude žehnání nových aut po obou bohoslužbách.
 • Náboženství se učí na školách, mohou se přidat ještě další děti.
 • Zvu další děti od 5. let k ministrantské službě, mohou být i mladší s doprovodem rodičů; viz. Jeníček Brym. Současným ministrantům děkuji za perfektní službu a počítám s další spolupráci.
 • Děkuji všem spolupracovníkům za všechny služby.