Rok 2019

Ne

29. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Bohumila Jirgla a jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Bl. Karel Rakouský

 8:00

19:00

Na úmysl dárce, za Boží pomoc

Košíkov: modlitba

Út

Jana Pavla II.

 

 

St

 

18:00

Ke cti a chvále sv. Judy Tadeáše,  sv. Anežky a      sv. Zdislavy

Čt

 

8:00

Za Marii Jochovu a přízeň

 

 18.00

 

19.30

Za syna Pavla, živou a zemřelou rodinu Hájkovu a Uhlířovu

Setkání biřmovanců na faře

So

 

7:30

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče a živou rodinu

Ne

30. neděle v mezidobí Slavnost posvěcení kostela

8:00

9:30

Za rodiče Jelínkovy,  sourozence Marii a Lubomíra a vnuka Kvidečka

Za živé a zemřelé farníky

·       Zveme Vás na  kurz Beta. První setkání v pondělí 21. v 19.00 na faře. Potom každé pondělí.

 

·       V sobotu 26.10. končí letní čas.

 

·       Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

 

·       V pátek po mši sv. bude nácvik liturgie s novými ministranty

 

·       Setkání biřmovanců bude v pátek 25.10.2019 na faře.

 

·       Děkuji všem spolupracovníkům, stále jich přibývá.

Ne

28. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodiče Lacinovy, syna, Josefa Maloně a živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

19:00

Košíkov: Za rodinu Pelikánovu, Kozovu, za Boží pomoc a dary Ducha svatého

Út

Sv. Terezie od Ježíše

 

 

St

Sv. Hedviky

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Markovu a Chalupovu

Čt

Sv. Ignáce Antiochijského

8:00

Za Hedviku Hudečkovu, manžela a syna Jaroslava

Sv. Lukáše

18.00

Za Františka Ráboně a rodinu Ráboňovu

Za rodinu Procházkovu a Dvořáčkovu a duše v očistci

So

 

7:30

Za Karla Sojku a jeho dvě manželky, za Jana Šatného a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Ne

29. neděle v mezidobí

  8:00

17.00

Za Bohumila Jirgla a jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

  • I dnes Vás zveme na farní kavárnu, na minulé se vybralo 7 419,- Celkem se vybralo 74 596,- na mary´s meals. Prosím hledáme další kavárníky, kteří si vezmou službu na přípravu a obsluhu kavárny? Ať se hlásí ve farní kavárně.

 

·       Dnes vás všechny zveme od 18:00 na Večer chval. Přijďte s námi

chválit Pána v Nejsvětější svátosti modlitbou, zpěvem nebo tichou adorací.

 

·       Bude pokračování kurzu Alfa, tentokrát kurz Beta. První setkání v pondělí 21. v 19.00 na faře. Všechny zveme.

 

·       Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na způsobu přípravy.

 

  • Kolpingova rodina a KDU-ČSL Vás srdečně zvou na Bítešskou akademii s cestovatelem Petrem Karáskem na téma Afrika čtyřikrát a pokaždé jinak. Beseda se uskuteční 20. října 2019 od 18 hodin na ZUŠ ve Velké Bíteši. Součástí besedy bude ochutnávka tanzánské kávy.
  • Děkuji všem spolupracovníkům, stále jich přibývá, a to je velmi povzbudivé.