Ne

5. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče a za zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za nemocného Bořivoje Bouzka

Po

Panny Marie Lurdské

18:00

Košíkov: za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu a živé rodiny

Út

 

  

 

St

 

18:00

Na úmysl dárce

Čt

 

8:00

Za Naďu Antlovu a za rodiče Doležalovy a Borovičkovy

 

18.00

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

So

 

7:30

Za Růženu a Ladislava Dufkovy, Anežku Křehlíkovu a rodiče Dufkovy a Nedomovy

Ne

6. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

·       Za týden bude udělena svátost nemocných na obou bohoslužbách. Podmínkou je být ve stavu milosti posvěcující, věk přes 60 let nebo vážná nemoc.

·       Srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se koná v sobotu 23. února. Poslední volné vstupenky si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na Masarykově nám. č. 5. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Uvítáme Vaši pomoc při přípravách kulturního domu v den plesu a také při úklidu v neděli 24. února po druhé mši. Děkujeme Vám za veškerou podporu a spolupráci.

·       Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·       Svěcení opravených varhan v Březí bude v neděli, 17.2. ve 14.00 hod.

·       Děkuji za veškerou spolupráci. Děkuji za úklid vánoční výzdoby.