Ne

4. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Bohuslava Wajsmana, rodiče, rodinu Sedlákovu a rodinu Studených

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za P. Františka Puchnara

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Agáty

   

St

Sv. Pavla Mikiho a druhů

10.00

18:00

Mše svatá v Domově důchodců

Za živou a zemřelou rodinu Chytkovu

Čt

 

8:00

Za Blažeju a Josefa Buchalovy a tetu Růženu

 

17.00

17.00

18.00

 

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Tichá adorace

Za rodiče Jízdných a Mičánkovy, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

So

 

7:30

Za Milana Pelíška, dvoje rodiče a živou rodinu

Ne

5. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče a za zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

  • Milí farníci, srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky a zakoupit v Turistickém informačním centru od 9.1.2019 na Masarykově nám. č. 5, tel. +420 566 789 313. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec na Hrnčířské ulici. Děkujeme za podporu.
  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v sákristii.
  • Svěcení opravených varhan v Březí bude v neděli, 17.2. ve 14.00 hod.
  • Děkuji za veškerou spolupráci. Děkuji za úklid vánoční výzdoby.