Ne

3. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Tomáše Akvinského

8:00

18:00

Na dobrý úmysl !!!! v 8.00!!!

Košíkov: modlitba

Út

 

    

 

St

 

 

 

Čt

Sv. Jana Boska

8:00

Za rodinu Straníkovu, Žákovu a Malcovu živou i zemřelou

 

17.00

18.00

18.45

Tichá adorace

Za živé a zemřelé rodiny Macholánovu, Jaškovu, Jelínkovu a Brůžičkovu

Svátostné požehnání

So

Svátek Uvedení Páně do chrámu

7.00

7:30

 

8.30

Modlitba rozjímavého růžence

Za živou a zemřelou rodinu Brymovu a duše v očistci

Sraz poutníků u fary do Netína

Ne

4. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Bohuslava Wajsmana, rodiče, rodinu Sedlákovu a rodinu Studených

Za živé a zemřelé farníky

  • Milí farníci, srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky a zakoupit v Turistickém informačním centru od 9.1.2019 na Masarykově nám. č. 5, tel. +420 566 789 313. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec na Hrnčířské ulici. Děkujeme za podporu.
  •  
  • Srdečně Vás zveme do hudební školy na promítání fotek a povídání o dobrovolnické službě Marie Jenišové, která strávila rok v Ekvádoru. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie 27.1.2019 v 18.00 hod.
  • Děkuji za veškerou spolupráci. Úklid vánoční výzdoby provedeme v sobotu 2.2. v 9.00 hod