Ne

2. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Jelínkovu a Macholánovu a za poděkování za 60 roků společného života

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Anežky Římské

18:00

Košíkov: za živé a zemřelé občany Košíkova

Út

 

    

 

St

 

18:00

Za maminku, za rodinu Klimešovu a Žákovu a za duše v očistci

Čt

Sv. Františka Saleského

8:00

Za dárce fundací

Svátek obrácení

sv. Pavla

17.00

18.00

 

Tichá adorace

Za rodinu Markovu, Hanákovu, Neklapilovu a za Boží pomoc a ochranu

So

Sv. Timoteje a Tita

7:30

Za rodiče Machovy,  za živou a zemřelou rodinu

Ne

3. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

  • Milí farníci, srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky a zakoupit v Turistickém informačním centru od 9.1.2019 na Masarykově nám. č. 5, tel. +420 566 789 313. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec na Hrnčířské ulici. Děkujeme za podporu.
  • Srdečně Vás zveme do LŠU na promítání fotek a povídání o dobrovolnické službě Marie Jenišové, která strávila rok v Ekvádoru. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie 27.1.2019 v 18.00 hod.
  • Děkuji za všechna přání k narozeninám, všechna mně potěšila a za veškerou spolupráci.