Ne

Svátek Křtu Páně

8:00

9:30

Za Josefa Kopáčka, maminku, Drahomíra Hotárka a celou živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

8:00

Na dobrý úmysl

Út

 

 

 

St

 

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

Sv. Antonína

8:00

Za dárce fundací

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.00

Za živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a Valkovičovu a za duše v očistci

So

 

7:30

Na poděkování a Boží požehnání

Ne

2. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Jelínkovu a Macholánovu a za poděkování za 60 roků společného života

Za živé a zemřelé farníky

  • Milí farníci, srdečně Vás zveme na XIV. farní ples, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019 v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky a zakoupit v Turistickém informačním centru od 9.1.2019 na Masarykově nám. č. 5, tel. +420 566 789 313. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec na Hrnčířské ulici. Děkujeme za podporu.
  • Děkuji za opravu zvonění a za veškerou spolupráci.