Uncategorised

Ne

1. neděle adventní

  8,00         

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Vitoušovu a Fialovu a duše v očistci

Po

 

  8,00

18,00

Za Blaženu Horkou a rodinu Pelánkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

Sv. Ondřeje

18,00

Za rodinu Hlavínkovu, Matušínovu, Plechovu a duše v očistci

Čt

 

  8,00

Za Naďu Antlovou a rodiče Doležalovy

 

18,00

 

18,45

Za živou a zemřelou rodinu Machátovu a duše v očistci a dceru Jarmilu

Adorace

So

Sv. Františka Xaverského

  7,30

Za Karla Sojku, jeho 2 manželky, Pavla Šatného a živou a zemřelou rodinu

Ne

2. neděle adventní

 8,00                  

 

 9,30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 


 

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 2.12. 2022 v 16.00    na faru.

 • Příští neděli 4. 12. 2022. Přijede knihkupec pan Josef Novák který bude v kostele   prodávat knihy. Můžete tak zakoupit vhodný vánoční dárek.

 • Zveme Vás na koncert skupiny Listověj do Košíkova 11.12. 2022 v 17.00.

 •  PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. 

 • Po dobu mé nepřítomnosti mně zastupuje Otec Miroslav Dibelka ze Žernůvky 731 621 293, kdyby nemohl, tak děkan Otec Jiří Kaňa z Velkého Meziříčí 603 182 511

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

32. neděle v mezidobí

   8,00         

 

  9,30

10,45

15,00

16,00

Za Helenu Dvořákovu a jejího  manžela a živou a zemřelou rodinu Dvořákovu aTrávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Křestní bohoslužba

Modlitba za zemřelé na novém hřbitově

Modlitba za zemřelé v Košíkově

Po

 

  8,00

18,00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

Posvěcení lateránské baziliky

18,00

Za rodinu Matušínovu,  Hlavínkovu, Plechovu a duše v očistci

Čt

Sv. Lva Velikého

   8,00

   9,45

Za rodiče Buchalovy a Bartoškovy a tetu Růženu

Domov důchodců: za dar duchovních povolání v naší farnosti

Sv. Martina

17.00

18:00

 

18.45

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za Jiřího Konečného, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Adorace

So

Sv. Josafata

  7,30

Za Martina Horkého a duše v očistci

Ne

33. neděle v mezidobí

  8,00                 

  9,30

Za rodinu Tučkovu a Maškovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

 • Využijme možnost získat plnomocné odpustky ještě do 8.11.2022

 • Můžete si zapisovat úmysly bohoslužeb na prvního půl roku 2023

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 18.11. 2022 v 16.00    na faru.

 • Vzadu na lavici i pod lavicí máme tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům. –

 • Na farní kavárně se vybralo na televizi NOE 13.000,-  Děkuji všem, kdo kavárnu připravili a podpořili.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.