Ne

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za dvoje rodiče Burešovy, syna, za Boží ochranu pro celou žijící rodinu

Po

 

  8:00

18:00

Za bohoslovce v naší zemi

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Silvestra

17:00

Na dobrý úmysl

St

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

 

9:30

Za zemřelou rodinu Čejkovu, Špatkovu a živou přízeň

Zatím je volný úmysl

Čt

 

8:00

Za Vítězslava Doubka a Stanislavu Doubkovu, za Stanislavu a Karla Doubkovy

1. pátek v měsíci

 10.00

13.00

18.00

Pohřeb Jaroslava Němce z Velké Bíteše

Pohřeb Miroslava Holíka z Velké Bíteše

Za zaměstnance PBS + svátostné požehnání

So

 

6.50

7:30

8.45

Rozjímavý růženec; 1. sobota v měsíci

Za tatínka a dědečka Jindřicha Jaška

Sraz pěších poutníků do Netína  u fary

Ne

2. neděle po Narození Páně

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Brymovu a Zavadilovu

·        Koledníci, si vyzvednou materiály na faře na koledování, po dohodě s paní Zavadilovou, děkuji.

·        Děti, potřebujeme Vás jako doprovod na Tříkrálovou sbírku.

·        O letošních pololetních prázdninách 31.1.až 2.2.2020 se uskuteční minitábor v Měříně. Tábor je určen dětem od 3. Do 9. tř. přihlášky jsou vzadu na stolku nebo na str. farnosti.

·        Milí farníci, srdečně Vás zveme na XV. farní ples, který se uskuteční v sobotu 22. února 2020. Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.bitessko.com/mistenky, od 6. ledna budou v prodeji v Turistickém informačním centru na Masarykově nám. č. 5, tel. +420 566 789 313. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Děkujeme Vám za podporu. 

·        Děkuji všem spolupracovníkům.