Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

 

18:00

Na dobrý úmysl a za duchovní povolání naší farnosti

Košíkov:  modlitba

Út

 

  8:00

Na dobrý úmysl

St

 

18:00

Poděkování za dar života rodinu Matušínovu a Hlavínkovu

Čt

Zpovědní den farnosti

8:00

 

Za Čestmíra Saláta a prarodiče

17.00 – 19.00

 

 18.00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

7:30

Za Jiříka, za živou a zemřelou rodinu Klementovu a Bahenských

Ne

4. neděle adventní

  8:00

9:30

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

 

·       Zpovědní den farnosti bude ve čtvrtek 19.12. 2019 od 17.00 do 19.00 hod.

·       Setkání biřmovanců proběhne v pátek 10.12.2019  začátek na mši sv. v 18.00, hned potom pokračování na faře. Číst při mši svaté budou biřmovanci - čtení a přímluvy a mohou zazpívat i žalm. Díky!

 

·       Na minulé farní kavárně se vybralo 7 400,- celková částka je 102 880 Kč. Kavárna bude  za týden 22.12. Na stole s obchůdkem je pokladnička, abyste mohli přispívat i vy na marys meals, kteří nechodíte na kavárnu. Výtěžek příští kavárny bude na zimní minitábor. Děkuji za Vaše dary a všem za přípravu farní kavárny!

 

·       Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT, kde zazní nejkrásnější staročeské koledy a vánoční písně pod vedením Františka Fialy. 
Vystoupí vokálně-instrumentální soubor mladých pražských a brněnských umělců. Koncert se uskuteční zde v kostele 26.12. v 19.00

·       Společenství na faře bude v pondělí po Novém roce 13.1.2020 v 19.00

·       Děkuji všem spolupracovníkům.