Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče a za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Po

 

8:00

18:00

Zatím volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Františka Xaverského

9.45

Za dar duchovních povolání v Domově důchodců

St

 

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

 

8:00

17.00

Za Růženu Lysou a manžela

Bohoslužba slova a přivítání sv. Mikuláše

Sv. Mikuláše

 18.00

Za živou i zemřelou rodinu Smejkalovu, Maršálkovu, Vodičkovu, Vondruškovu a duše v očistci

Za Františka Komínka

So

Sv. Ambrože

7:30

13.00

Za Marii Nedomovu, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Pohřeb Bohumíra Urbánka z Nových Sadů

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukalovu, Najmrovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky a ke cti bl. Adolfa Kolpinga a za všechny dobrodince Kolpingovy rodiny

 

·       I dnes je farní kavárna, přijďte se občerstvit; kavárna bude i za týden.

·       Zveme Vás na adventní duchovní obnovu.  Další bude  zítra v 19.00 na faře, přednášku o bibli bude mít Otec Josef Požár, farář z Jinošova. Téma bude modlitba a půst.         

·       Zapisují se bohoslužby na dalšího půl roku.

·       Setkání biřmovanců proběhne v pátek 13.12.2019  začátek na mši sv. v 18.00, hned potom pokračování na faře.

·       Dnes přijel knihkupec Josef Novák s kvalitní knižní nabídkou.

·       Na minulé kavárně se vybralo 6 220,- celková částka je 92 230 Kč. Kavárna bude i za týden. Na stole s obchůdkem je pokladnička, abyste mohli přispívat i vy na marys meals, kteří nechodíte na kavárnu.

·       Sobota bude první v měsíci, rozjímavý růženec v 6.50 v 7.30 mše svatá.

·       Všechny děti zveme 7. 12. na faru, kde proběhne sobotní Spolčo pro děti. Od 15:30 si zazpíváme a od 16:00 do 18:00 budeme ještě jednou vyrábět výrobky na vánoční jarmark. 

·       Za týden bude na faře setkání Kolpingovy rodiny.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.