Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

16.00

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a za uzdravení pana Karla Daňka a za živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Koncert skupiny Listověj

Po

 

  8:00

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Blaženu Horkou, manžela a živou a zemřelou rodinu Pelánkovu

Za Františka Jaroše a za všechny živé i zemřelé z rodiny

Čt

 

8:00

Za Naďu Antlovu a rodiče Doležalovy a Borovičkovy

 

 18.00

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou rodinu a duše v očistci

So

Sv. Ondřeje

7:30

Za Boží požehnání a ochranu

Ne

1. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče a za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

·        I dnes je farní kavárna, přijďte se občerstvit; na minulé kavárně se vybralo 5200, celková částka je 86 010 Kč. Kavárna bude i za týden.

·        Zveme Vás na adventní duchovní obnovu.  Pozor změna: další bude  v úterý 26.11. v 19.00 na faře, potom každé pondělí. Přednášku o bibli bude mít O. Ludvík Bradáč, farář z Ostrovačic.

·        Zapisují se bohoslužby na dalšího půl roku.

·        Setkání biřmovanců proběhne v pátek  29.11.2019  začátek na mši sv. v 18.00, hned potom pokračování na faře.

·        Za týden přijede knihkupec Josef Novák s kvalitní knižní nabídkou.

·        Zvu Vás dnes všechny v 16.00  na koncert skupiny Listověj.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, SJPP stále jich pomalu přibývá.

·         Farnost Deblín pořádá pouť do Hlubokých Mašůvek u Znojma
na první sobotu 7. prosince. Odjezd v odpoledních hodinách.