Ne

30. neděle v mezidobí Slavnost posvěcení kostela

  8:00

9:30

Za rodiče Jelínkovy, sourozence Marii a Lubomíra a vnuka Kvidečka

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Šimona a Judy

 8:00

18:00

Za rodinu Matušinovu, přízeň a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

Bl. Marie Restituty Kafkové

 

 

St

 

18:00

Za Bohuslava Kociána, jeho rodiče, bratra, rodiče Loukotovy, za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Čt

 

8:00

Za Bohuslava Marka, za živou a zemřelou rodinu Markovu a Martínkovu a duše v očistci

Slavnost Všech svatých

 8.00

14.00

18.00

Na DÚ

Pohřeb Boženy Božkové z Přibyslavic

Na poděkování a za uzdravení manžela

So

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 6:50

7:30

8.30

Fatimská pobožnost, rozjímavý růženec

Za Karolínu Zahálkovu, živou a zemřelou rodinu

Odcházíme od fary do Netína

Ne

31. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

15.00

16.00

Za Bedřicha a Alžbětu Tunkrovy a duše v očistci  Za živé a zemřelé farníky

Modlitba za zemřelé na novém hřbitově

Modlitba za zemřelé Košíkov

·       Zveme Vás na kurz  Beta.  Setkání v pondělí  28. 10. v 19.00 na faře, potom každé pondělí.

·       Od 1.11. se zapisují bohoslužby na dalšího půl roku.

·       Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

·       V pátek po mši sv. bude nácvik liturgie s novými ministranty.

·       Setkání biřmovanců bude v pátek  8.11.2019  na faře,  začátek po mši sv. v 19.00

·       Děkuji všem spolupracovníkům, stále jich pomalu přibývá.