Ne

29. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Bohumila Jirgla a jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Bl. Karel Rakouský

 8:00

19:00

Na úmysl dárce, za Boží pomoc

Košíkov: modlitba

Út

Jana Pavla II.

 

 

St

 

18:00

Ke cti a chvále sv. Judy Tadeáše,  sv. Anežky a      sv. Zdislavy

Čt

 

8:00

Za Marii Jochovu a přízeň

 

 18.00

 

19.30

Za syna Pavla, živou a zemřelou rodinu Hájkovu a Uhlířovu

Setkání biřmovanců na faře

So

 

7:30

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče a živou rodinu

Ne

30. neděle v mezidobí Slavnost posvěcení kostela

8:00

9:30

Za rodiče Jelínkovy,  sourozence Marii a Lubomíra a vnuka Kvidečka

Za živé a zemřelé farníky

·       Zveme Vás na  kurz Beta. První setkání v pondělí 21. v 19.00 na faře. Potom každé pondělí.

 

·       V sobotu 26.10. končí letní čas.

 

·       Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

 

·       V pátek po mši sv. bude nácvik liturgie s novými ministranty

 

·       Setkání biřmovanců bude v pátek 25.10.2019 na faře.

 

·       Děkuji všem spolupracovníkům, stále jich přibývá.